Кравців Степан Степанович

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Stepan.Kravtsiv@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • Топографія з основами геодезії
 • Картографія і картографічне креслення

Курси

Публікації

Монографії і посібники 

Кравців С. С. Картографія: основні терміни та визначення з навчального курсу / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 46 с.

Кравців С.С. Картографія: навчальний посібник / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 191 с.

Кравців С.С. Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навчальний посіб. (видання 2-ге доповнене і доопрацьоване) / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 164с.

Кравців С.С. Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навчальний посібн. / С.С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 112с.

Кравців С. Математична картографія. Навчально-методичний посібник / уклад. С. Кравців, П. Войтків, М. Кобелька. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 44с.

Статті та матеріали конференцій

 1. Кравців С. С. Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних ресурсів адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі Кам’янка-Бузького району Львівської області) / Войтків П. С., Кравців С. С. Михалець В. В. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць: ІРД НАН України. – Вип. 2 (136). – 2019. – C. 30-35. (збірник наукових праць внесений до переліку наукових фахових видань України та включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, Польща).
 2. Кравців С.С. Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних ресурсів Пустомитівського району Львівської області / Войтків П.С., Кравців С.С. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць: ІРД НАН України. – Вип. 3 (131). – 2018. – с.78-82. (збірник наукових праць внесений до переліку наукових фахових видань України та включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, Польща).
 3. Кравців С.С. Сучасний стан та використання земельних ресурсів (на прикладі Бродівського району Львівської області) / Войтків П.С., Кравців С.С. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць: ІРД НАН України. – Вип. 3 (125). – 2017. – с.171-174.
 4. Кравців С.С. Аналіз проблем гарантування екологічної безпеки гірничопромислових територій / Є.А. Іванов, С.С. Кравців // ЕКОГЕОФОРУМ – 2017. Актуальні проблеми та інновації: матеріали міжнарод.наук.-практ. конф. (м.Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р.) – Івано-Франківськ, 2017. – С. 128-130.
 5. Кравців С.С. Екологічна оцінка стану земельних ресурсів Яворівського району Львівської області / Войтків П.С., Кравців С.С. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Актуальні проблеми регіонального розвитку [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.:В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 41–44.
 6. Кравців С.С. Методологічні принципи і методичні підходи до визначення та прогнозування рухів і деформацій земної поверхні на основі геодезичних даних / С.С. Кравців // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи. Всеукр.наук.конфер. присвяч. 15-чю заснув.кафедри конструктивної географії і картографії – Львів: ВЦ ЛНУ ім.Івана Франка, 2015. – С. 128–130.
 7. Кравців С. С. Ґрунтово-картографічні дослідження Українських Карпат / Петро Войтків, Степан Кравців // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. № 46 – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 69-75.
 8. Кравців С. С. Лисичанський Олексій / Кравців С. С. – Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. ІI: Л-Я / Видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова), М.В. Лозинський (заст. голови), Р.М. Шуст (заст. голови), В.М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2012.– С. 334.
 9. Кравців С. С. Манастирський Витовт / Кравців С. С. – Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. II: Л-Я / Видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова), М.В. Лозинський (заст. голови), Р.М. Шуст (заст. голови), В.М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2012.– С. 487.
 10. ЛозинськийР. Критерії депресивності міст і регіонів України: Теоретичний аспект / Р. Лозинський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Районування економічного простору України: [Зб.наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. В.С. Кравців. – Львів, 2011. – Вип. 4 (90). – С. 193–201.
 11. Кравців С. С. Геодезії і картографії кафедра / Кравців С. С. – Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. І: А-К/ Видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова), М.В. Лозинський (заст. голови), Р.М. Шуст (заст. голови), В.М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011.– С. 334.
 12. Кравців С. С. Євсєєв Сергій Васильович / Кравців С. С. – Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. І: А-К/ Видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова), М.В. Лозинський (заст. голови), Р.М. Шуст (заст. голови), В.М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011.– С. 487.
 13. Кравців С. С. Картографічні методи історико-географічного аналізу процесів трансформації Львівської урбогеосистеми видобуванням будівельних матеріалів / Є. Іванов, І. Ковальчук, С. Кравців – Стан і перспективи розвитку конструктивної географії: матер. Всеукр. наук-практич. конфер. присвяч.. 10-чю заснув. кафедри конструктивної географії і картографії – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 193–197.
 14. Кравців С. С. Кадастрові карти XVIII−XIX століть як джерело історико-географічного моделювання трансформації рельєфу Львова гірничовидобувною діяльністю / Є. Іванов, І. Ковальчук, С. Кравців – Стан і перспективи розвитку конструктивної географії: матер. Всеукр. наук-практич. конфер. присвяч.. 10-чю заснув. кафедри конструктивної географії і картографії – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 197–200.
 15. Кравців С. С. Наукові засади аналізу систем та об’єктів спостереження за станом геологічного середовища / С. С. Кравців, Р. В. Волчанський // Екологічний моніторинг регіону. Експертна оцінка стану і функціонування. – Львів: НВЦ “Опілля-Л”, 2009. – С. 34-36.
 16. Кравців С. Геодезичний моніторинг та еколого-геоморфо-логічні дослідження морфодинаміки рельєфу у м.Львові / С. Кравців, М. Кобелька // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Зб.наук.праць. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 376-378
 17. Кравців С. Моніторинг техногенно-зміненого рельєфу: актуальність та ефективність функціонування / С. Кравців // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (реґіональна політика): Щорічник наук.праць. – Львів: Ін-тут регіон.досліджень, 2000. – С. 56-61.
 18. Кравців С. Моніторинг техногенно-зміненого рельєфу: актуальність та ефективність функціонування / С. Кравців // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (реґіональна політика): Щорічник наук.праць. – Львів: Ін-тут регіон.досліджень, 2000. – С. 56-61.
 19. Кравців С.С. Вивчення динаміки техногенного рельєфу на території Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну / С.С. Кравців // Вісн. Львів.ун-ту. Сер. геогр. – 1994. – Вип. 19. – С. 162-164.
 20. Кравців С.С. Геодезичні спостереження: Текст лекцій / С.С. Кравців, В.В. Лозинський. – Львів: Вид-во Львів.ун-ту, 1993. – 32 с.

Біографія

Народився 14 вересня 1964 р. в с. Колоколин Рогатинського району Івано-Франківської області. У 1988 р. закінчив Львівський політехнічний інститут. Від 1987 р. працював у Львівському державному університеті ім. І. Франка на посадах лаборанта, інженера, асистента та доцента кафедри геоморфології.
У 1995 р. в Івано-Франківському державному технічному інституті нафти і газу захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Геодезичний моніторинг техногенного рельєфу (на прикладі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну)”.
У 1998 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри геоморфології. З 2001 р. працює доцентом кафедри конструктивної географії і картографії.
Наукові інтереси пов’язані із вивченням вертикальних і горизонтальних деформації земної поверхні техногенних територій, актуальних питань історичної і тематичної картографії, геодезії та геоінформатики.
Автор 79 наукових, навчально-методичних та енциклопедичних праць.

Методичні матеріали

Кравців С.С. Картографія: програма курсу, контрольні запитання та тести [методичний посібник] / уклали Кравців С.С., Войтків П.С. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 46 с.

Кравців С. С. Картографічні методи в екології: програма курсу, контрольні запитання та тести [методичний посібник] / уклали Кравців С. С., Кобелька М. В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 42 с.

Картографія з основами топографії. Тести та запитання / Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 48 с.

Кравців С.С. Методичні вказівки та завдання до виконання практичних робіт з курсу «Картографічні методи дослідження в екології» / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 38 с.

Тести та запитання з курсу «Картографія і картографічне креслення»: метод. посіб. / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 48 с.

Кравців С.С. Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних з картографічного креслення (видання 2-ге доповнене і доопрацьоване) / С.С. Кравців, М.В. Кобелька, П.С. Войтків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 36 с.

Кравців С.С. Робочий зошит і методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу «Туристична картографія» / С.С. Кравців, М.В. Кобелька, П.С. Войтків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 32 с.

Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з картографічного креслення / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів, 2013. – 20 с.

Картографія та картографічне креслення. Методичний посібник / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів, 2013. – 96 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з картометрії / Кравців С.С., Кобелька М.В., Войтків П.С. – Львів, 2012. – 14 с.

Методичні вказівки та завдання з картографії / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів, 2012. – 20 с.

Кравців С. С. Методичні рекомендації та робочий зошит для розв’язання задач за топографічною картою / С. С. Кравців, М. В. Кобелька, Є. А. Іванов. – Видавничий Центр. ЛНУ ім. І.Франка, Львів, 2011. – 22 с.

Кравців С. С. Визначення картографічних проекцій: методичні вказівки з курсу «Картографія і картографічне креслення» / С. С. Кравців, М. В. Кобелька , Є. А. Іванов. – Львів, 2008. – 24 с.

Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторної роботи на тему «Визначення площ ділянок місцевості» / С. С. Кравців та ін. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1996.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!