Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти успішно акредитована!

28.12.2023 | 12:39

26 грудня 2023 р. відбулось засідання Національного агентства із забезпечення якості освіти, на якому було ухвалено рішення про успішну акредитацію освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка (протокол № 21 (50) від 26.12.2023р.).
Вітаємо гаранта освітньої програми – кандидатку економічних наук, доцентку Кушнірук Галину Володимирівну, робочу групу, завідувача кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій доц. Пандяка І.Г. та колектив кафедри, спільноту здобувачів вищої освіти, адміністрацію Університету та географічного факультету з успішним проходженням акредитації освітньої програми та дякуємо за командну роботу і професіоналізм!
Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій Львівського національного університету імені Івана Франка висловлює вдячність:
– Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти за проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня вищої;
– Галузевій експертній раді з галузі знань 24 «Сфера обслуговування» та експертній групі, яка здійснювала акредитаційну експертизу, за надані пропозиції та рекомендації щодо удосконалення й подальшого розвитку освітньої програми;
– Стейкхолдерам (Андрій Магалецький, Орест Степаняк, Василь Наконечний, Ірина Магалецька, Володимир Комар, Андрій Валовий, Катерина Козицька, Максим Прихідько та інші) за різносторонню і систематичну підтримку для успішної реалізації освітньої програми;
– Центру забезпечення якості освіти, керівництву та адміністрації Львівського національного університету імені Івана Франка, декану географічного факультету доц. Біланюку В.І. за підтримку і супровід під час акредитації освітньої програми;
– Академічній спільноті за співпрацю, надані консультації, поради і підтримку;
– Здобувачам другого (магістерського) рівня вищої за активну участь в обговореннях щодо оновлення і вдосконалення освітньої програми, анкетуваннях, опитуваннях.

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтверджує якісну підготовку здобувачів вищої освіти; системну роботу та високий професіоналізм професорсько-викладацького складу кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій; сприятливе матеріально-технічне, освітнє, наукове, соціальне та інформаційне середовище для формування професійних компетенцій здобувачів вищої освіти; ефективну комунікацію зі стейкхолдерами; реалізацію студентоцентрованого підходу і культури академічної доброчесності.