Бібліотека

Перелік публікацій: Мункачій І. З.

Bilous S., Krasko A., Masiuk Y., Munkachii I., Petryk N. Improving competitiveness of the national tourism industry on the basis of innovative types of tourism (festival, dark and backpacker) / S. Bilous, A. Krasko, Y. Masiuk, I. Munkachii, N. Petruk // Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration : scientific monograph / edited by Dr. oec. Prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr. oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr. paed. Nina Linde, 2nd edition. – Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. – P. 48–60.

The authors of the book have come to the conclusion that to improve the efficiency of managing economic systems it is necessary to use modern modern strategies, models and technologies. Basic research focuses on assessment the innovative potential of enterprise, analyzing the competitive environment, higher education and human resources, forming clusters. The research results have been implemented in the different models of
environmental-economic management, implementation of financial innovations, mechanism for managing innovative development, digital transformation of the economy, introduction of Internet technologies, development of e-commerce, “business – education – science” triad, legal regulation of state aid and environmental taxation. The results of the study can be used in decision-making at the level of international business, ministries and departments that regulate the processes development of economic systems, ensuring stability and efficiency. The results can also be used by students and young scientists in developing of strategies, models and technologies for economic systems management in the context of
international economic integration.

І. Мункачій, А. Грицишин, В. Кізима. Організація туристичних подорожей : методичні вказівки (для студентів спеціальності 242 Туризм) – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 44 с.
Мальська М..П., Бордун О. Ю., Жук І.З. Управління персоналом в туризмі: теорія та практика Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2013.– 386 с.

В посібнику викладений зміст лекційного матеріалу курсу «Організація та планування діяльності туристичних установ». Підручник розкриває зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах. Також практичні завдання допоможуть студентам оволодіти теоретичними знаннями на практиці.
Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в сфері туризму, а також усіх зацікавлених фахівців, які займаються організацією, плануванням і управлінням туристичним господарством.

Романів П. В. Основи туризму : навчально-методичні матеріали / П. В. Романів, І. З. Жук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 65 с.
Мункачій І., Грицишин А., Білоус С. Методика екстраполяції трендів як інструмент прогнозування туристичних потоків в Україні // International Science Journal of Management, Economics & Finance, 2023. Том 2. №4. С. 65-76.
Проблеми та напрямки вдосконалення подієвого менеджменту в Україні/ С.В. Білоус, А.Т. Грицишин, І. З. Мункачій //Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» Випуску 2(103) 2021. – C. 51-56 (Копернікус та ВАК)