Бібліотека

Перелік публікацій: Яворський Б.І.

Brzezinska-Wojcik T. Zaleznosci pomiedzy przestrzennym rozmieszczeniem lineamentow a cechami budowy geologicznej i rzezby Roztocza w swietle dotychczasowych badan / Teresa Brzezinska-Wojcik, Bohdan Yavorskij, Lukasz Chabudzinski / Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наук. праць (Ворохта, 6–9 вересня 2012 року).– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.– С. 133–149.
Муха Б. П. Ландшафтна структура / Б. П. Муха, Б. І. Яворський / Біосферний резерват “Розточчя”.– Львів, ЗУКЦ, 2015. – С. 68–78.
Яворський Б. Загальні риси геологічної будови і рельєфу Підгаєцького району / Б. І. Яворський // Підгайці і Підгаєччина: зб. наук. праць. / Упор. С. Колодницький. – Тернопіль: Терно-граф, 2012. – С. 26–34.
Яворський Б. І. Ґенеза Давидівського пасма і прилеглих територій / Б. І. Яворський // Актуальні проблеми дослідження довкілля.– Суми, 2004.– С. 48–54.
Яворський Б. І. Основні риси палеогеографії Південного Розточчя на середньоміоценовому етапі еволюції / Б. І. Яворський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– Вінниця, 2007.– Вип. 14.– С. 134–141.
Яворський Б. І. Уточнення петрографічних особливостей батятицьких кварцитоподібних пісковиків як крок на шляху до вирішення проблеми їхнього генезису / Б. Яворський, В. Степанов, І. Побережська // Мінералогічний збірник. – 2015. – № 65, Вип. 1. – С. 117–131.
Яворський Б. Історія геологічного розвитку регіону Південного Розточчя як ключ до вирішення проблеми ґенези Подільського уступу / Б. І. Яворський // Наукові записки ТНПУ. Серія: географія. – 2006.– № 2.– С. 32–41.
Яворський Б. Нарис з історії досліджень Подільського уступу / Б. І. Яворський // Історія української географії та картографії. Ч. 1: Збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-літньому ювілею академіка Степана Рудницького. Тернопіль, 6–7 грудня 2007 р.– Тернопіль, 2007.– С. 107–111.
Яворський Б. Тектонічні дислокації Українського Розточчя та їх роль в ґенезі реґіону // Наукові записки ТНПУ. Серія: географія. – 2007.– № 1.– С. 56–68.
Яворський Б. І. Розвиток ландшафтів Українського Розточчя / Б. І. Яворський / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. Львів, 2010.– 20 с.