Бібліотека

Перелік публікацій: Ванда І. В.

Білецький М. І. Програма, методичні вказівки до практично-семінарських занять та тестові завдання з навчальної дисципліни “Соціальна географія” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 108 с.
Білецький М. І. Соціальна географія : навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. – [2-ге вид., доп.]. – Львів : Простір-М, 2015. – 468с.
Білецький М. І. Соціальна географія : словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 164 с.

Словник-довідник містить трактування головних термінів і понять соціальної географії загалом та окремих її галузевих і просторових дисциплін зокрема. Наведено підходи провідних учених-географів до визначення структури соціальної географії, районування території України. Подано соціально-географічну характеристику України та держав світу.
Для студентів, аспірантів, викладачів географічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів географії, усіх, хто цікавиться соціально-географічною проблематикою.

Білецький М. Соціальна географія: навч. посібник / М. Білецький, І. Ванда, Л. Котик― Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. ― 328 с.

Навчальний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю.

Для студентів спеціальності 106 Географія, 242 Туризм закладів вищої освіти.

Грицевич В.С., Ванда І.В. Математичні методи в суспільній географії (навчальний посібник) – Львів: Видавничий центр Л НУ імені Івана Франка, 2016. – 56 с
Гудзеляк І., Ванда І. Політична географія: навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 180 с.

Навчальний посібник призначений для методичної допомоги студентам у вивченні навчальної дисципліни «Політична географія», виконанні практичних, самостійних, навчально-дослідницьких робіт, підготовки до семінарських занять і письмового опитування.
Для студентів географічних факультетів, а також усіх, хто вивчає проблеми політичної географії.

Кузик С. П. Регіональна економічна і соціальна географія світу (розвинені країни) : навч. посібник. / С. П. Кузик, Л. І. Котик, І. В. Ванда. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 148 с.

Подано опис, структуру, розгорнуту програму, завдання семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, запитання для самоконтролю та тести, систему оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Регіональна економічна і соціальна географія світу (розвинені країни)».
Для студентів географічних факультетів закладів вищої освіти.

Кузик С. П., Мамчур О. І., Ванда І. В.. Географія світового господарства : навч. посібник / . – Львів : Львівський національний уніеврситет імені Івана Франка, 2014. – 312 с.
М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) / М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів, 2022. -372 с. (Частина 1-2)

Навчальний посібник призначений для методичної допомоги студентам у процесі виконання практичних, самостійних, навчально-дослідницьких робіт, підготовки до
семінарських занять та іспиту з курсу “Регіональна економічна і соціальна географія світу”.
Для студентів географічних факультетів, а також усіх, хто вивчає проблеми економічної
і соціальної географії світу.

Мамчур О. І., Ванда І.В. Збірник завдань з курсу “Суспільна географія макрорегіонів світу(Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія)” – Львів, 2022 – 100 с.
Методичні рекомендації до проходження економіко-географічного розділу навчальної комплексної фізико-економіко-географічної практики студентів географічного факультету : навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. ― Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. ― 64 с.
Актуальні організаційно-методичні особливості дисципліни «Регіональна економічна і соціальна географія світу» в контексті розвитку середньої і вищої географічної освіти / О. І. Мамчур, І. В. Ванда, Л. І. Котик // Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 9 (15). С. 752-769.
Ванда І. Військові витрати країн світу: методичні особливості картографічного представлення // Наукове періодичне видання «Грааль науки» № 21 (жовтень, 2022): за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of science», 28 жовтня 2022 р., ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). С. 278–284.
Влах М., Ванда І., Котик Л. До питання суспільно-географічної неоднорідності Стрийського району Львівської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Географічні науки». 2022. Вип. 17. С. 7–17.
Мамчур О., Ванда І. Геопросторові особливості економічної глобалізації країн Південної Азії // Географія та туризм: наук. журнал / за ред. Запотоцький С.П. та ін. – Київ: Альфа-ПІК, 2021. – Вип. 66. – С. 63-73.
Мамчур О., Ванда І. Місце Південної Азії у світовому господарстві: суспільно-географічні, геоекономічні, геополітичні аспекти // Часопис соціально-економічної географії. 2022. Вип. 32. С. 110–119. 
Мамчур О., Ванда І. Місце Центральної Азії у світовому господарстві: економіко-географічні аспекти // Наукові перспективи. 2023. Вип. 5 (35). С. 414–427
Ванда І. В. Особливості, можливості та виклики розвитку Рава-Руської міської громади Львівської області: суспільно-географічні аспекти // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» No 30 (серпень, 2023): за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities», 4 серпня 2023 р. ГО «Європейська наукова платформа» (м. Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (м. Відень, Австрія). С. 414–419. 
Ванда І., Котик Л. Внутрішньо переміщені особи у Львівській області: просторові особливості розселення / Українські вимушені мігранти: інтеграція, ідентичність, повернення: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 25 травня 2023 р. – Львів, 2023. С. 39-43.
Влах М. Проблеми трансформації сільського господарства Українського Розточчя / М. Влах, І. Ванда // Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю створення Яворівського національного природного парку (смт Івано-Франкове, 4 липня 2018 р.). – Смт Івано-Франкове, Львів: ЗУКЦ, 2018. – С 314–318.
Влах М., Ванда І., Котик Л. Просторова диференціація Стрийського району Львівської області: виклики розвитку. Human Geography Journal. 2022. Вип. 32. С. 69–78.
І. Ванда. Україна на світовому ринку пшениці: просторово-часові особливості / І. Ванда, Ю.–М. Кичма // Актуальні проблеми регіональних досліджень: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 12—13 грудня 2019 р.) / За ред. В. Й. Лажніка. — Луцьк : Вежа-Друк, 2019. — С. 300—303.
Ірина Ванда, Любов Котик. Внутрішньо переміщені особи як виклик розвитку Львівської області: просторові аспекти / Ірина Ванда, Любов Котик // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18-20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Т.1. С. 268-273.
Книш М. М. Суспільно-географічні навчальні посібники для вищої освіти : релевантність вимогам сучасності / М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда, Л. І. Котик. Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років − досягнення та перспективи (GTSNU). − К.: Прінт-Сервіс, 2018. − С. 320−322
Мамчур О. І., Ванда І. В. Економічна глобалізація макрорегіонів світу: методичні особливості суспільно-географічних досліджень // Наукове періодичне видання «Грааль науки» № 17 (липень, 2022): за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Science of postindustrial society: globalization and transformation processes», 22 липня 2022 р., ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). С. 544–550.