Бібліотека

Перелік публікацій: Удуд І. Р.

Удуд І. Р. Маркетинг подій і конференцій. Методичні вказівки для виконання семінарських та самостійних робіт для студентів І курсу другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / І. Р. Удуд. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2023. – 24 c.

Методичні вказівки містять короткий опис курсу, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику та завдання семінарських, завдання для самостійного опрацювання, питання із самоконтролю із курсу.
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності Готельно-ресторанна справа

Удуд І.Р. Стратегічний менеджмент. Методичні вказівки для виконання семінарських та самостійних робіт для студентів І курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2023. 28 c.
Удуд І.Р. Чайка І.М. Актуальні проблеми у готельному і ресторанному бізнесі. Методичні вказівки для виконання практичних (семінарських) робіт для студентів другого магістерського рівня вищої освіти, спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / І.Р.Удуд., І.М. Чайка І.М. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2023. – 37 c.

Методичні вказівки містять короткий опис курсу, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику та завдання практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, питання із самоконтролю із курсу.
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності Готельно-ресторанна справа.