Бібліотека

Перелік публікацій: Цимбала О. С.

Бочан І. О., Цимбала О. С. Особливості розбудови закладів розміщення у Карпатському регіоні [Текст] : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Перспективи розвитку економічної системи України (Харків, травень 2014 р.). – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – С. 62-67.
Дорош Ю., Цимбала О. Квест як альтернативна форма екскурсійного продукту (на прикладі Львова) / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міський туризм: реалії, виклики, перспективи» (Київ, 27 березня 2020 р.). – Київ : Альфа-ПІК, 2020. – С. 110-112.