Бібліотека

Перелік публікацій: Шушняк В. М.

Стойко С., Шушняк В., Савка Г., Шубер П., Шляхта Я. Вікові дерева Львівщини: посібник з виявлення та збереження вікових дерев у лісах Карпатського регіону. – Львів: Меркатор, 2006. – 100 с.

У посібнику в науково-популярній формі розглянуто екологічні, географічні та ботанічні аспекти збереження вікових дерев у лісах Карпатського регіону України. Наведено результати інвентаризації вікових дерев на Львівщині. Висвітлено методику виявлення, обліку та заходи з охорони вікових дерев. Для лісівників, екологів, краєзнавців, студентів, школярів.

Шушняк В. М. Методичні вказівки для проходження гідрологічного розділу комплексної фізико-економіко-географічної практики // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 30 с.
А. Мельник, П. Шубер, В. Шушняк, Л. Костів, В. Березяк. Еколого-географічні наслідки катастрофічного паводку у липні 2008 року у верхів’ї р. Прут //Львів-Ворохта, 2009. – С. 150–155 с.

Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів-Ворохта, 2009. – С. 150–155

Мельник А. В. Міждисциплінарні дослідження для ландшафтного планування територій природно-заповідного фонду на приміських землях Львова / А. В. Мельник, В. М. Шушняк, Г. С. Савка . Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2013. – Вип. 3 (71). – С. 218–226.
Шушняк В. М. Дефеніції екзоморфодинаміки // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ «Обрії», 2010. – Вип. 1 (58). – С. 85–90.
Шушняк В. М. Історія природоохоронних досліджень території Яворівського національного природного парку / В. М. Шушняк, Г. С. Савка. Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр., 2009. – Вип. 37. – С. 285–291.
Шушняк В. М. Проблеми фізико-географічної регіоналізації Розточчя / В. М. Шушняк, Г. С. Савка. Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 1. – С. 58-64.
Шушняк В. М., Савка Г. С. Ландшафтні топоніми м. Львова та їхнє відображення у назвах об’єктів природно-заповідного фонд Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр. – 2013. – Вип. 46. – С. 356–362.
Шушняк В. М., Савка Г. С. Передумови та созологічна доцільність створення регіонального ландшафтного парку на приміських землях Львова // Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр. Вип. 45. – 2014. – С. 436–443.
Савка Г. Ландшафтно-созологічний аналіз геосайтів Українського Розточчя / Г. Савка, В. Шушняк / Геотуризм: практика і досвід. Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (5–7 травня 2016 р., Львів). – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2016. – С. 64–66.
Савка Г. С. Ландшафтно-краєзнавчі маршрути  в околицях Розтоцького ландшафтного-геофізичного стаціонару / Г. С. Савка., В. М. Шушняк / Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 176-178
Савка Г. С. Ландшафтно-созологічна оцінка оселищ раритетних видів флори у верхів’ї ріки Прут / Г. С. Савка, О. В. Хомин, В. М. Шушняк. Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнар. наук. семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару (3–5 листопада 2017 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 118–120.
Шандра Ю. Я. Туристичні перспективи Головного європейського вододілу. / Ю. Я. Шандра, Г. С. Савка, В. М. Шушняк. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – 241-243 с.
Шушняк В. Гідрологічні дослідження львівських учених кінця ХІХ − початку ХХ століття / В. Шушняк // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130‐річчю географії у Львівському університеті (м. Львів,16–18 травня 2013 р.) У 3‐ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 1. – С. 112-115.
Шушняк В. М. Буркут – найдавніша оздоровниця Українських Карпат // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 187–192.
Шушняк В. М. Роль процесів гравітаційної тектоніки у сучасному рельєфотворенні Карпат / В. М. Шушняк, М. Б. Іваник // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 182–185.
Шушняк В. М., Марзанич Н. І., Савка Г. С. Ландшафтно-кренелогічний аналіз верхів’я ріки Прут / Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенціїМатеріали Міжнар. наук. семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару (3–5 листопада 2017 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 54–56.
Шушняк В. М., Савка Г. С. Созологія ландшафту як навчальна дисципліна /Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матер. третьої міжнародної наук.-практ. конф. (13–14 травня 2016 р., смт Путила–м.Чернівці). – Чернівці: «Друк-Арт», 2016. – С. 195–196.