Бібліотека

Перелік публікацій: Шаблій О. І.

Шаблій О. І. Основи суспільної географії / О. І. Шаблій, О. І. Вісьтак. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання). − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
Шаблій О. І. Основи суспільної географії. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 295 с.
Шаблій О. І. Основи суспільної географії. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 295 с.
Котик Л. Міжуніверситетська студентська наукова конференція «Суспільно-географічні і геоекономічні проблеми просторового розвитку регіонів» (26 квітня 2018 р., м. Львів) / Л. Котик, О. Шаблій // Історія української географії. — 2019. — Вип. 37. — С. 112—113.
Нова системна класифікація географічної науки : проблеми і напрямки модернізації / О. Шаблій, М. Влах, Л. Котик // Історія української географії. Всеукр. наук.-теор. часопис. — Тернопіль, 2015. — Вип. 32. — С. 7—18
О. Шаблій, М. Влах. Географічне світобачення проф. О. Т. Ващенка: проекція на сучасність / О. Шаблій, М. Влах // Часопис соціально-економічної географії. – Т. 25. – 2018. – С. 98–105.
Шаблій О., Борсук Ю. Геологістичні аспекти залізничних пасажирських перевезень в Україні. Часопис соціально-економічної географії. 2021. № 31. С. 37–46.
Педагогічна діяльність професора Юрія Полянського / О. І. Шаблій, Л. І. Котик // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд: матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). — Тернопіль: Вектор, 2022. — С. 4-32.
Шаблій О. І. Структурування географічної науки: історичний досвід і сучасні тенденції / О.І. Шаблій, М. Р. Влах, Л. І. Котик. Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 55-64.