Бібліотека

Перелік публікацій: Мамчур О. І.

Грицевич В.С. Багатовимірна таксономізація в суспільній географії: методичні вказівки з навчальної дисципліни “Математичні методи у суспільній географії” / В. С. Грицевич, О. І. Мамчур. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 48 с.

Методичні вказівки для допомоги студентам розроблені згідно зі сучасними вимогами забезпечення навчальних курсів. Вміщено тези лекцій з навчальної
дисципліни, оригінальні завдання для практичних, самостійних робіт студентів, тестові завдання, інформаційні матеріали для виконання практичних робіт та рекомендовану літературу. Видання сприятиме подальшому використанню методу багатовимірного аналізу в дослідженнях суспільно-географічних зв’язків, чинників і принципів територіальної організації суспільства. Для студентів та викладачів географічних та інших факультетів вищих навчальних закладів України.

Кузик С. П., Мамчур О. І., Ванда І. В.. Географія світового господарства : навч. посібник / . – Львів : Львівський національний уніеврситет імені Івана Франка, 2014. – 312 с.
М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) / М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів, 2022. -372 с. (Частина 1-2)

Навчальний посібник призначений для методичної допомоги студентам у процесі виконання практичних, самостійних, навчально-дослідницьких робіт, підготовки до
семінарських занять та іспиту з курсу “Регіональна економічна і соціальна географія світу”.
Для студентів географічних факультетів, а також усіх, хто вивчає проблеми економічної
і соціальної географії світу.

Мамчур О. І., Ванда І.В. Збірник завдань з курсу “Суспільна географія макрорегіонів світу(Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія)” – Львів, 2022 – 100 с.
Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) : навч. посібник / М. М. Книш, О. І. Мамчур. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 368 с. + 0,32 вкл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист №1/11–13301 від 15.08.2012 р.)

Навчальний посібник призначений для методичної допомоги студентам у процесі виконання практичних, самостійних, навчально-дослідницьких робіт, підготовки до семінарських занять та іспиту з курсу “Регіональна економічна і соціальна географія світу”.
Для студентів географічних факультетів, а також усіх, хто вивчає проблеми економічної і соціальної географії світу.

Ровенчак І. І. , Мамчур О. І. Географічне країнознавство : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 – географія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 106 с.
Ровенчак І. І. Географічне країнознавство / І. Ровенчак, О. Мамчур. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 112 с.
Актуальні організаційно-методичні особливості дисципліни «Регіональна економічна і соціальна географія світу» в контексті розвитку середньої і вищої географічної освіти / О. І. Мамчур, І. В. Ванда, Л. І. Котик // Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 9 (15). С. 752-769.
Мамчур О., Ванда І. Геопросторові особливості економічної глобалізації країн Південної Азії // Географія та туризм: наук. журнал / за ред. Запотоцький С.П. та ін. – Київ: Альфа-ПІК, 2021. – Вип. 66. – С. 63-73.
Мамчур О., Ванда І. Місце Південної Азії у світовому господарстві: суспільно-географічні, геоекономічні, геополітичні аспекти // Часопис соціально-економічної географії. 2022. Вип. 32. С. 110–119. 
Мамчур О., Ванда І. Місце Центральної Азії у світовому господарстві: економіко-географічні аспекти // Наукові перспективи. 2023. Вип. 5 (35). С. 414–427
Книш М. М. Суспільно-географічні навчальні посібники для вищої освіти : релевантність вимогам сучасності / М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда, Л. І. Котик. Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років − досягнення та перспективи (GTSNU). − К.: Прінт-Сервіс, 2018. − С. 320−322
Мамчур О. І., Ванда І. В. Економічна глобалізація макрорегіонів світу: методичні особливості суспільно-географічних досліджень // Наукове періодичне видання «Грааль науки» № 17 (липень, 2022): за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Science of postindustrial society: globalization and transformation processes», 22 липня 2022 р., ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). С. 544–550.