Бібліотека

Перелік публікацій: Грицевич В. С.

Грицевич В. С. Статистичні ознаки та характеристики їх центральної тенденції. Текст лекцій. -Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 52 с.

У тексті лекцій подані теоретичні основи аналізу абсолютних та відносних величин у статистиці, основи застосування характеристик центральної тенденції до аналізу масивів спостережень. Теорія ілюструється багаточисельними прикладами застосування, а також тестами та практичними роботами для самостійного виконання. Для студентів, бакалаврів та магістрів спеціальності „економічна і соціальна географія”.

Грицевич В.С. Багатовимірна таксономізація в суспільній географії: методичні вказівки з навчальної дисципліни “Математичні методи у суспільній географії” / В. С. Грицевич, О. І. Мамчур. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 48 с.

Методичні вказівки для допомоги студентам розроблені згідно зі сучасними вимогами забезпечення навчальних курсів. Вміщено тези лекцій з навчальної
дисципліни, оригінальні завдання для практичних, самостійних робіт студентів, тестові завдання, інформаційні матеріали для виконання практичних робіт та рекомендовану літературу. Видання сприятиме подальшому використанню методу багатовимірного аналізу в дослідженнях суспільно-географічних зв’язків, чинників і принципів територіальної організації суспільства. Для студентів та викладачів географічних та інших факультетів вищих навчальних закладів України.

Грицевич В.С. Математичні моделі в демогеографії: Текст лекції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 30 с.

У тексті лекції подані основи лінійної алгебри, які широко використовують у математико-географічних дослідженнях і
розглянуті три математичні моделі з демогеографії. Приводяться приклади використання цих моделей для реальних географічних
об’єктів. Для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів та бакалаврів географічних та економічних спеціальностей.

Грицевич В.С., Ванда І.В. Математичні методи в суспільній географії (навчальний посібник) – Львів: Видавничий центр Л НУ імені Івана Франка, 2016. – 56 с
Завдання та методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу “Статистичні методи в соціально-економічній географії” для студентів географічного факультету / В. С. Грицевич, Л. І. Котик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 96 с.
Статистичні методи в суспільній географії : навч. посібник / В. С. Грицевич, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. — 92 с.
Статистичні методи в суспільній географії : навч. посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В. С. Грицевич, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 64 с.