Бібліотека

Перелік публікацій: Філь М. І.

Білоус С. В. Особливості маркетингу фестивального та замкового туризму Західного регіону України / С. В. Білоус, А. Т. Грицишин, М. І. Філь, А. Б. Красько, Н. М. Петрук // MODERNÍ ASPEKTY VĚDY, 16-th volume of the international collective monograph. – International Institute of Economics, Czech Republic. – 2022. – С. 505-513.
PR та електронний маркетинг в готельно-ресторанних закладах : Методичні рекомендації до практично-семінарських занять та виконання самостійної роботи /уклад.: Н. М. Паньків, М. І. Філь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 43 с.
Мальська М. Навчально-методичні матеріали для підготовки кваліфікаційної роботи (для студентів спеціальностей 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа»). / М. Мальська, І. Пандяк, М. Філь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 150 с.

У навчально-методичних матеріалах проаналізовано основи та організацію наукових досліджень ‒ процес вибору теми, виконання, оформлення і захисту, кваліфікаційної (магістерської) студентської роботи.
Висвітлено інформаційне забезпечення наукового дослідження, основні сучасні інструменти ресурсного наповнення. Пропонується для студентів спеціальностей «242, Туризм» освітньокваліфікаційного рівня “Магістр” спеціальностей «Організація туристичної діяльності» і «Міжнародний туризм» та «241, Готельно-ресторанна справа» вищих навчальних закладів, усіх, хто займається професійною науковою діяльністю.

Мальська М. П. , Пандяк І. Г., Філь М. І.  Навчально-Методичні матеріали для підготовки кваліфікаційної роботи для студентів спеціальностей “242, Туризм” Спеціалізацій “Організація туристичної діяльності” “Міжнародний туризм” та “242 Готельно-Ресторанна справа”. Львів-2019.- 152 с.
Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г. Гастрономічний туризм. Навчальний посібник. Київ : Видавництво «Каравела», 2021, 304 с.

У навчальному посібнику систематизовано виклад методологічних та організаційних напрямів розвитку та вивчення гастрономічного туризму в Україні та світі. Проаналізовано зміст поняття «гастрономічний туризм», охарактеризовано систему класифікації, виокремлено типи цього туризму.
Послідовно розкрито питання міжнародних та внутрішніх, в Україні, гастро-турів, охарактеризовано маршрути, дегустацію та інші об’єкти інтересу учасників подорожей з гастрономічною метою. Узагальнено потенціал та чинники розвитку національної кухні в Україні, регіональної в країнах Європи та Азії.
Навчальний посібник пропонується для підготовки фахівців зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм», викладачів вищих навчальних закладів, працівників готельно-ресторанної та туристичної сфери, усіх, хто цікавиться гастрономічним напрямком туризму.

Паньків Н. М. PR та електронний маркетинг в готельно-ресторанних закладах: Методичні рекомендації до практично-семінарських занять та виконання самостійної роботи /уклад.: Н. М. Паньків, М. І. Філь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 43 с.