Бібліотека

Перелік публікацій: Бригілевич Г. М.

Бригілевич Г.М., Войтенко О.А. Стратегічне управління підприємницькою діяльністю у туристичній сфері//Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.12 (247). – Київ 2021. с. 106-112.
Бригілевич Г. М. Стратегічне планування розвитку туризму в Україні під час пандемії Covid-19. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій: матеріали міжнародної  науково-практичного конференції (Полтава, 27 січня 2022 р.) у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022 с. Ч. 1. (59 с.) с. 25-26.
Мальська М.П., Бригілевич Г.М. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах. // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”/ Черкаський державний технологічний університет, 2023. – с. 31-33.