Екологія

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 101 Екологія (прикладна екологія)

Освітньо-професійні програми

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Вступ до екологічної діяльності
Вступ до екологічної діяльності
16161:1Залік
Ґрунтознавство (101)32322:2Іспит
Методи екологічних досліджень32322:2Залік

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Геоекологія України32322:2Іспит
Техноекологія32162:1Іспит

4-й семестр

5-й семестр

6-й семестр

7-й семестр

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
ГІС у природокористуванні30201,9:1,3Залік