Екологія

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 101 Екологія (прикладна екологія)

Освітньо-професійні програми

7-й семестр

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бонітетна і вартісна оцінка земель 30 20 1,9:1,3 Залік
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) (101) 0:0 Немає
Політологія 0:0 Немає
Поводження з відходами (101 Б) 32 20 2:1,3 Залік