Назарук Микола Миколайович

Посада: професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239 45 36

Електронна пошта: Mykola.Nazaruk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Проблеми взаємодії людського суспільства і природи
  • Екологічна освіта та її філософсько-методологічні основи
  • Філософські проблеми природознавства
  • Екологічні та соціальні проблеми м. Львова

Курси

Вибрані публікації

Назарук М. М. Львів: природа навколо нас / [М. М. Назарук, А. М. Галушка, Н. В. Партика, Ю. В. Зінько, Б. В. Сенчина, І. Б. Койнова, М. Є. Крет]; за заг. ред. М. М. Назарука. – Львів: Коло, 2016. – 208 с.

Львів на початку ХХI століття: науково-популярне видання. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 239 c.

Сакральний ландшафт: монографія /за редакцією о. Мацея Островського і Юзефа Партики / Краків-Львів, 2014. – 250 с.

Соціальна екологія: взаємодія суспільства і природи : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Львів нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2013. – 348 с.

Львів у ХХ столітті: соціально-екологічний аналіз : моногр.– Львів : Укр. акад. друкарства : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 348 с.

Біографія

Після закінчення підготовчого відділення у 1972 р. був зарахований студентом першого курсу географічного факультету Львівського державного університету (ЛДУ) ім. Івана Франка, який закінчив у 1977 р. і був скерований вчителем географії Павлівської середньої школи Іваничівського району Волинської області. 1990 р. у ЛДУ ім. Івана Франка захистив дисертаційну роботу «Философско-методологические основы экологического воспитания в современных условиях» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. 1990–1996 рр. – доцент кафедри екології та ландшафтної архітектури Львівського лісотехнічного інституту (нині Національний лісотехнічний університет України). 1994 р. МОН України присвоїло М. М. Назаруку вчене звання доцента кафедри екології та ландшафтної архітектури. Працює у Львівському національному університеті (ЛНУ) ім. Івана Франка на кафедрі раціонального використання природних ресурсів та охорони природи: доцентом (1996–2010), а потім професором (з 2010 по теперішній час). З 2000 до 2004-го – заступник декана географічного факультету університету з виховної роботи.

У 2010 р. у ЛНУ ім. Івана Франка захистив дисертаційну роботу «Конструктивно-географічні основи розвитку і функціонування соціально-екологічних систем великого міста» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук.

У 2012 р. ВАК присвоїв М. М. Назаруку вчене звання професора кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

 

Нагороди

Нагороджений грамотами МОН України, Львівської обласної ради та ЛНУ ім. Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!