Лаврук Марія Миколаївна

Посада: доцент кафедри географії України

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-69

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • етногеографія
  • історико-географічне краєзнавство
  • методика навчання географії

Курси

Публікації

Монографії

Лаврук М.М., Мельник А.В., Манько М.П. та ін.. Новомалин у просторі і часі: краєзнавче дослідження волинського села.—Харків: Чайка, 2013.—744 с.

Гуцули Українських Карпат: етногеографічне дослідження.—Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.—288 с.

 

Статті:

Лаврук М. Історико-географічні та соціально-економічні аспекти розвитку відгінно-полонинського тваринництва Гуцульщини // Гуцульщина в гомоні віків. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. Львів, 6 травня 2011.—Львів, «Тріада плюс», 2011. – С. 176–215

Лаврук М. Географічна типізація полонин Гуцульщини для рекреаційно-туристичних потреб // Географія та туризм: Наук. зб./ Ред.кол.: Я.Б.Олійник (відп. Ред..) та ін.. – К.: Альтерпрес, 2011. Вип.11. – С. 41–46

Лаврук М. Географія полонинського господарства Гуцульщини на поч. ХХІ ст.// Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип.39 – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.218–231

Лаврук М.М. Застосування глобуса у формуванні геопросторової компетентності школярів // Географія, 2011. – № 3. (175). – С. 2–5.

Лаврук М. Полонинське господарство Гуцульщини: історичні зміни етногеографічного феномена // Історія української географії та картографії. Частина І: Збірник матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., присвяченої 110-літньому ювілею проф.. Володимира Кубійовича.– Тернопіль, 2010. – С. 111–114

 

 

Навчальні посібники

Лаврук М.М. Методика навчання географії: практична і самостійна робота студентів: навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 138 с.

Педагогічна та асистентська практика студентів-географів: навчально-методичний посібник / Укладач: М.М. Лаврук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –   126 с.

Лаврук М. М. Практикум з методики викладання основ економіки. Метод. посіб. для студентів географічного факультету.—Львів.: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 64 с

 

Біографія

Народилась в селі Раківчик Коломийського району Івано-Франківської області. У 1987 р. закінчила географічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Працювала вчителем географії Миколаївської загальноосвітньої школи у Пустомитівському районі Львівської області.

У 1993–1996 рр. навчалась в аспірантурі при кафедрі географії України ЛНУ імені Івана Франка. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Гуцули Українських Карпат: етногеографічне дослідження». З 1998 по 2001 рр. працювала на посаді асистента, а з 2001– на посаді доцента кафедри географії України. Викладає загальні дисципліни: «Методика навчання географії» та «Методика навчання економіки», виконує функції загального керівника педагогічної та асистентської практики студентів-географів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!