Лаврук Марія Миколаївна

Посада: доцент кафедри географії України

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-69

Електронна пошта: Mariya.Lavruk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • етногеографія
 • історико-географічне краєзнавство
 • методика навчання географії

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Еколого-географічне дослідження малих річок: методичний і дидактичний аспекти (на прикладі р. Сивка, притоки Дністра) М. М. Лаврук, О. Ф. Лесів // Фізична географія та геоморфологія. – 2019. – Вип. 93 (1). – С. 40–50.
 • Landscape research and education about nature based on the example of the National Park Skole Beskids (Ukraine). / Anatoliy Melnyk, Mariia Lavruk, Olesia Burianyk // Geographiy and Tourism: Semi-Annual Journal. – 2018. – Vol.6, No. 2– P. 59–70.
 • Лаврук М.М., Мельник А.В. Ландшафтно-пізнавальна стежка як комплексний засіб формування геопросторових компетенцій учнів / М. М. Лаврук, А.В. Мельник  // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та європейської ландшафтної конвенції: Матеріали міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного семінару Львівського національного університету імені Івана Франка (3—5 листопада 2017 р.) –Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Фіранка, 2017.—С. 144—150.
 • Лаврук М.М., Мельник А.В. Роль Чорногірського географічного стаціонару у формуванні геопросторових компетенцій та профорієнтації школярів / М. М. Лаврук, А.В. Мельник  // Фізична географія та геоморфологія.—2017. Вип. 3 (87).—  С. 152—171.
 • Melnyk A, Lavruk M. Landscape educational trail to the highest peak of Ukraine Mount Hoverla (Ukrainian Carpathian Mountains). Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(8):1477-1493
 • Лаврук М.М. Органічне агровиробництво в Україні та світі: географічні аспекти/ М. М. Лаврук  // Фізична географія та геоморфологія.—2017. Вип. 1 (85).—  С. 66—75.
 • Лаврук М. Історико-географічні та соціально-економічні аспекти розвитку відгінно-полонинського тваринництва Гуцульщини // Гуцульщина в гомоні віків. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. Львів, 6 травня 2011.—Львів, «Тріада плюс», 2011. – С. 176–215
 • Лаврук М. Географічна типізація полонин Гуцульщини для рекреаційно-туристичних потреб // Географія та туризм: Наук. зб./ Ред.кол.: Я.Б.Олійник (відп. Ред..) та ін.. – К.: Альтерпрес, 2011. Вип.11. – С. 41–46
 • Лаврук М. Географія полонинського господарства Гуцульщини на поч. ХХІ ст.// Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип.39 – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.218–231
 • Лаврук М.М. Застосування глобуса у формуванні геопросторової компетентності школярів // Географія, 2011. – № 3. (175). – С. 2–5.
 • Лаврук М. Полонинське господарство Гуцульщини: історичні зміни етногеографічного феномена // Історія української географії та картографії. Частина І: Збірник матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., присвяченої 110-літньому ювілею проф.. Володимира Кубійовича.– Тернопіль, 2010. – С. 111–114

Біографія

 • Народилась в селі Раківчик Коломийського району Івано-Франківської області. У 1987 р. закінчила географічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Працювала вчителем географії Миколаївської загальноосвітньої школи у Пустомитівському районі Львівської області.

У 1993–1996 рр. навчалась в аспірантурі при кафедрі географії України ЛНУ імені Івана Франка. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Гуцули Українських Карпат: етногеографічне дослідження». З 1998 по 2001 рр. працювала на посаді асистента, а з 2001– на посаді доцента кафедри географії України. Викладає загальні дисципліни: «Методика навчання географії» та «Методика навчання економіки», виконує функції загального керівника педагогічної та асистентської практики студентів-географів.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!