Здобутки у неформальній освіті  студентів ОПП “Середня освіта (Географія)” ОР “Магістр”

28.12.2023 | 12:09

У рамках освітнього компонента “Освітній менеджмент в географії” (викладачі — доц. Володимир Біланюк, асист. Любов Котик) ОПП “Середня освіта (Географія)” ОР “Магістр” здобувачі освіти мали змогу засвоїти окремі складові курсу у рамках неформальної освіти, що передбачено силабусом дисципліни.

Студентка Каричорт Тетяна успішно засвоїла курс “Шкільне життя онлайн” на освітній платформі Prometheus; Сороківська Вікторія і Половчак Ірина — “Стрес-менеджмент для освітян” (Prometheus); Куриляк Соломія і Чорна Марія — “Наука про навчання. Що має знати кожен вчитель?” (Prometheus).

Отримані, у рамках прослуховування навчальних курсів, знання і навички доповнюють  знання і навички, засвоєння і набуття яких передбачено курсом “Освітній менеджмент в географії”.

Вітаємо студентів зі здобутками отриманими у неформальній освіті та бажаємо їх успішно застосувати на практиці!