Захист звітів з виробничої практики магістрів першого курсу, які навчаються за освітньою програмою “Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози” (спеціальність 103 Науки про землю)

20.02.2024 | 12:18

16 лютого 2024 р. відбувся захист звітів з виробничої практики магістрів першого курсу, які навчаються за освітньою програмою “Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози”.

Магістри представили результати власних польових і камеральних досліджень, проведених на базі затверджених наказом ректора наукових, науково-дослідних підприємств та установ.
Зібрані й опрацьовані під час практики матеріали є важливими складовими майбутньої магістерської роботи.
За кожним магістром був закріплений науковий керівник від кафедри геоморфології і палеогеографії, який слідкував за виконанням завдань практики, та науковий співробітник установи, де магістри проходили практику.
Результати досліджень магістри оформили у вигляді звіту, а також представили щоденник практики.
Під час захисту звітів магістри продемонстрували досконалу теоретичну і практичну підготовку в галузі глобальних змін геоморфосистем і породжених ними геозагроз.

Вітаємо магістрів з успішним завершенням виробничої практики та захистом звітів.