Рішенням Предметної комісії факультету трьом студентам кафедри географії України, що навчаються за ОПП “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток”, визнано результати навчання, здобуті в неформальній освіті

18.12.2023 | 11:27

14 грудня 2023 р. на географічному факультеті вперше відбулося засідання Предметної комісії щодо перезарахування студентам результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті.

Комісію сформовано згідно із наказом декана факультету в такому складі: декан географічного факультету, доцент В. Біланюк (голова комісії); завідувач кафедри географії України, професор Р. Лозинський; гарант ОПП “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток” (спеціальність 106 “Географія”) доцентка кафедри географії України О. Стецюк. На засіданні були також присутніми заступник декана географічного факультету Л. Котик і доцент кафедри географії України А. Зубик (секретар засідання).

Комісія розглянула питання визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті та перезарахування їх як виробничу практику (3 курс, 6 семестр, 6 кредитів) трьом студентам бакалаврату групи ГРФУ-31, що навчаються за освітньою програмою “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток” (спеціальність 106 “Географія”) – Пановику Петру, Ренчці Анні й Тигач Аліні. На підставі поданих студентами заяв, офіційних документів, що підтверджують результати навчання, здобуті в неформальній та інформальній освіті, а також їхніх звітів, комісія прийняла позитивне рішення – визнала ці результати й перезарахувала їх як виробничу практику з оцінкою “відмінно”.

У своїй діяльності комісія керувалася “Порядком визнання у Львівському національному університеті результатів навчання здобутих у неформальній та інформальній освіті”, затвердженим Вченою радою Університету 29 січня 2020 р., протокол № 79/1.