Проходження виробничої практики здобувачів спеціальності «Харчові технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій – важливий крок до професійного і кар’єрного зростання

21.02.2024 | 18:40

Невід’ємною і важливою складовою навчального процесу для здобувачів магістерського рівня підготовки спеціальності 181 «Харчові технології», є проходження виробничої практики на базі підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства.

Виробнича практика тривала з 12 січня по 8 лютого 2024 року, керівництво забезпечували доктор технічних наук, професор Ощипок І.М. та завідувач кафедри Пандяк І.Г.
Підприємства для проходження практики відбирались згідно з спеціалізації, технічного та технологічного забезпечення виробництва, новітніх методів організації праці та управління.
Загалом підприємства забезпечили належні умови для проходження практики, що в повному обсязі розширює можливості застосування набутих теоретичних знань та вмінь у практичній діяльності відповідно до своєї майбутньої професії. Здобувачі ознайомилися з інноваціями в сфері харчування, новітніми технологіями і засобами виробництва, перейняти передовий досвід, експериментувати і вдосконалювати існуючі технології.
В ході практики здобувачі продемонстрували вміння працювати з сучасним обладнанням та устаткуванням, приймали участь у підготовці сировини, розробленні рецептур харчових продуктів. А також студенти засвоїли проведення вхідного контролю сировини, здійснювати контроль якості готових харчових виробів, ознайомились з організацією підприємств.
Контроль проходження практики здійснювали керівники практики та викладачі-керівники кваліфікаційних робіт. Одне з поточних відвідувань бази практики, контроль виконання завдань, здійснили завідувач кафедри, доцент Пандяк І.Г. та професор Бомба М.Я.
На світлинах відображено епізоди практики здобувачки Панькевич Ірини. Варто зауважити, що про Ірину Панькевич схвально висловився керівник практики від виробництва Максим Гуменюк (кондитерська-ресторан «Французькі канікули»).
Привабливість сфери харчових технологій, стабільно високий попит на продукцію підприємств, незважаючи на сучасні виклики, творчий підхід у виробництві, розмаїтість сучасного обладнання, високий професіоналізм і відповідальність працівників, приваблюють здобувачів вищої освіти на подальшу зайнятість у цій сфері. Частка здобувачів-магістрів вже сьогодні поєднує навчання та працю на відповідальних посадах – шефа, су-шефа, технолога у ресторанному бізнесі та сфері харчових технологій.