Набуття фахових компетентностей студентами 4 курсу предметної спеціальності 014 Середня освіта (Географія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

19.09.2023 | 11:21

18 вересня 2023 р. відбулося практично-семінарське заняття студентів 4 курсу предметної спеціальності 014 Середня освіта (Географія) з курсу «Регіональна економічна і соціальна географія» (викладачі: доц. Ольга Мамчур, асист. Любов Котик).

У рамках виконання практичної роботи на тему: «Відкритість економіки розвинених держав світу» здобувачі освіти ознайомилися з методикою обчислення відкритості економіки держав світу, типологією розвинених держав світу, перевагами та недоліками для безпеки держави низьких і високих показників відкритості економіки. У межах заняття студенти уклали карту знань з теми «Розвинені держави світу», подискутували на предмет переваг її застосування на уроках географії у середній школі.

На занятті студенти набули фахові компетентності з предметної спеціальності Середня освіта (Географія) та розвинули м’які навички, зокрема навички самоаналізу, самооцінювання та взаємооцінювання, предметної дискусії, командної праці.

Бажаємо здобувачам освіти застосувати набуті фахові компетентності в майбутній професійній діяльності!