Методичний семінар кафедри географії України на тему “Актуальні питання акредитації освітніх програм факультету” за участі заст. декана географічного факультету

30.03.2023 | 13:00

У вівторок, 28.03.2023 р., відбувся методичний семінар кафедри географії України на тему “Актуальні питання акредитації освітніх програм факультету”, на якому виступили зав. кафедри географії України проф. Роман Лозинський і заст. декана, асист. кафедри економічної і соціальної географії Любов Котик.
Заст. декана, асист. Любов Котик розповіла про особливості розробки та використання електронних навчальних курсів у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Зав. кафедрою географії України проф. Роман Лозинський зробив огляд виконання освітньо-професійних програм, в акредитації яких наступного навчального року братиме участь кафедра, зокрема, бакалаврської та магістерської програм за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія). Заст. декана, асист. Любов Котик акцентувала  на найважливіших проблемних питаннях майбутньої акредитації.
На методичному семінарі обговорювалися також важливі питання виконання кафедрою освітньої програми бакалаврату “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток” (спеціальність 106 Географія), зокрема: публікаційна активність викладачів, що забезпечують освітні компоненти, співпраця зі стейкхолдерами, результати тестування студентів (анкета-рефлексія після виставлення іспиту) з навчальної дисципліни “Основи просторового планування” щодо оцінки студентами якості її викладання.