Бібліотека

Перелік публікацій: Яворська А. М.

Андріана Яворська, Зіновій Паньків. Ініціальні органогенні ґрунти Українських Карпат [Текст] : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 124 с. – (Серія «Ґрунти України»)

Проаналізовано основні чинники ґрунтотворення, що впливають на формування ініціальних органогенних ґрунтів. На основі власних польових та лобораторноаналітичних досліджень, встановлено еволюційний ряд формування ініціальних органогенних ґрунтів (ембріональні утворення, ґрунтоподібні тіла, первинні ґрунти, примітивні ґрунти).
В лабораторних
умовах визначено фізикохімічні, хімічні та біотичні (катазала, дихання, мікробна біомаса, видовий та кількісний склад основних груп мікроорганізмів) властивості ініціальних ґрунтів. Проведено розрахунки енергетичних показників (мінеральної та органічної складової) зазначених ґрунтів та визначено основні ценозоформуючі види для кожної стадії формування ініціального органогенного ґрунту.

Паньків З., Кирильчук А., Яворська А. Кадастр природних русурсів: навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2024. 204 с.

У посібнику розглянуто сучасну нормативно-правову базу кадастрів природних ресурсів, досягнення науки та практики організації і ведення кадастрів природних ресурсів, методичні особливості ведення окремих галузевих кадастрів, економічну оцінку окремих природних ресурсів.