Бібліотека

Перелік публікацій: Ямелинець Т.С.

Ґрунти Львівської області / за ред. С. П. Позняка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 424 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів Львівської області. Значну увагу приділено питанням раціонального використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Розглянуто питання бонітетної та вартісної оцінки ґрунтів з урахуванням сучасних методологічних і практичних підходів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів і заходів із запобігання їм та подолання негативних наслідків. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування, а також питання нормативноправового забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості. Викладено основні правила і поради для господарів, що сприятиме покращенню стану ґрунтів та підвищенню їхньої родючості.
Для науковців, спеціалістів органів державного управління і агрофірм, ґрунтокористувачів, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться станом ґрунтового покриву Львівщини та вболіває за наші ґрунти.

Сучасні практики планування та реалізації заходів із пом’якшення наслідків, що стосуються ландшафтної сполученості (DTP3-314-2.3 проект SaveGREEN). [Текст] : монографія / С. Борлеа, М. Ністореску, А. Доба, Х. Мейєр, І. Достал, Ї. Єдлічка, А.-Т. Башта, Т. Ямелинець, М. Галайко, С. Матус, А. Павелко, З. Паньків, Ю. Андрейчук. – Львів: Дрогобич – Коло, 2022. – 172 с.
Теорія і практика генетичного ґрунтознавства = Theory and practice of genetic soil science : колективна монографія / за ред. З. П. Паньківа. – Львів, 2023. – 242 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів. Значну увагу приділено питанням збалансованого використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів у ґрунтах, проблеми класифікації ґрунтів України та перспективи впровадження ґрунтової інформаційної системи.
Обґрунтовано заходи подолання негативних наслідків використання ґрунтового покриву. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування.
Для науковців, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться ґрунтами та історією ґрунтознавства.

Ямелинець Т. С. Інформаційне ґрунтознавство : монографія / Тарас Ямелинець. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. — 352 с.

У монографії формалізовано й подано визначення основних наукових категорій і понятійного апарату інформаційного ґрунтознавства як нового напряму в ґрунтознавстві. Визначено головні методи дослідження інформаційного ґрунтознавства і встановлено особливості нормативно-правового регулювання інформаційного забезпечення в ґрунтознавстві. Проведено аналіз сучасного стану зарубіжних і вітчизняних у галузі використання інформаційних технологій для роботи з ґрунтовими даними. Створено інформаційну модель опису ґрунту, запропоновано систему формалізації різнорідних ґрунтових даних, а також в одній із відкритих ГІС-аплікацій регіональну ґрунтову інформаційну систему.
Для студентів природничих спеціальностей.

Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець. – Львів : “Простір-М”. 2015. – 284 с.
Методологія стандартизованого моніторингу екологічної сполученості – Рекомендації для аналізу структурної та функціональної сполученості (DTP3-314-2.3 SaveGREEN, EPC Environmental Consulting). [Текст] : навч. посіб. / К. Седі, К. Плютцар, Р. Грілльмайер, Ф. Боргвардт, Ф. Данцінгер, А-Т. Башта, Т. Ямелинець, А. Павелко, М. Галайко, С. Матус, Ю. Андрейчук, Х. Майєр, К. Янц, П. Цвєтков, М. Кутал, Р. Крічек, Р. Мот, Р. Угрінова, Б. Іммерова. – Львів : Дрогобич – Коло, 2022. – 68 с.
Набір інструментів для забезпечення сталого використання та управління зеленою інфраструктурою в стратегічній екологічній оцінці та оцінці впливу на довкілля (DTP3-314-2.3 SaveGREEN, EPC Environmental Consulting). [Текст] : навч. посіб. / С. Борлеа, М. Ністореску, А. Доба, Л. Георгіадіс, Е. Хан, А-Т. Башта, Т. Ямелинець, А. Павелко, М. Галайко, С. Матус. – Львів : Дрогобич – Коло. 2022. – 86 с.
Паньків З. Нормативна грошова оцінка земель в Україні : навчальний посібник / Паньків Зіновій, Ямелинець Тарас. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 344 с.

Викладено теоретико-методологічні основи оцінки земель, положення природно-сільськогосподарського районування території під час земельно-оціночних робіт, методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського та несільськогосподарського при- значення, населених пунктів.
Для студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-V рівнів акредитації, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців і практиків у сфері регулювання земельних відносин, власників землі та землекористувачів.

Папіш І.Я., Ямелинець Т.С.  Практикум з картографії грунтів: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 450 с.
Пилипович О.В, Підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля при будівництві та реконструкції автодоріг: методичний посібник / Зуб Л.М., Костюшин В.А., Хрутьба В.О., Лєвіна Г.М., Сумський Є.Д., Пилипович О.В., Костюшин Є.В., Матус С.А., Ямелинець Т.С., Галайко М.Б. – Київ, 2019. – 108 с.

Методичний посібник містить практичні рекомендації щодо підготовки Звіту з Оцінки впливу на довкілля (ОВД) при будівництві та реконструкції автомагістралей та доріг І категорії. Характеризуються потенційні екологічні ризики, що супроводжують вказаний тип господарювання, а також пропонуються настанови щодо необхідного збору матеріалів та підходи із розробки компенсаторних заходів.
Для фахівців з оцінки впливу на довкілля, вчених, громадських  активістів.

Посібник для вивчення екологічної сполученості в Мармароському регіоні. / Пушкаш О., Петернел Р., Мураріу К., Арделян К., Ямелинець Т., Нордош-Нодь С., Паулікова Л., Бутика Нягу М. – Бая-Маре, 2021. – 105 с.
Проць Б. Г. Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та визначення пріоритетів щодо управління ними / Б. Г. Проць, І. Б. Іваненко, Т. С. Ямелинець, Е. Станчу – Львів: Гриф Фонд, 2010. – 92 с.

У виданні представлено результати комплексної експрес-оцінки стану територій природно-заповідного фонду України. Вперше в Україні використана стандартизована світова методика RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management). Оцінено 2 біосферні заповідники, 16 природних заповідників, 18 національних природних парків та 1 регіональний ландшафтний парк. Визначено основні пріоритети управління та розвитку територій природно-заповідного фонду України. Методику адаптовано для повторного проведення експрес-оцінки. 

Часковський О., Андрейчук Ю., Ямелинець Т. С. Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми QGIS [Текст] : навч. посіб. / О. Часковський, Ю. Андрейчук, Т. Ямелинець. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Вид-во Простір-М, 2021. — 228 с. — ISBN 978-617-7746-79-8.

В навчальному посібнику висвітлюються загальні принципи організації і функціонування географічних інформаційних систем (ГІС) та основні можливості використання методів ГІС в природоохоронній справі та у дослідженні екологічних проблем. Велику увагу звернено на теоретичні та прикладні аспекти геоінформаційного моделювання та картографування. В посібнику також наведено можливості інтеграції даних дистанційного зондування Землі та матеріалів польового обстеження територій. Актуальність
навчального посібника визначається зростаючими обсягами різноманітної геопросторової інформації про стан та динаміку змін компонентів навколишнього природного середовища, їх комплексного аналізу засобами ГІС-технологій. Основним прикладним завданням посібника є здобуття знань, умінь та навиків у використанні геоінформаційних програмних продуктів з відкритим кодом та можливість їх практичного застосування у природоохоронних цілях. Головна увага спрямована на застосування програмного пакету QGIS.
Навчальний посібник рекомендується для працівників природоохоронних територій, державних та приватних організацій та підприємств, студентів географічних, геологічних та біологічних факультетів за спеціальностями
“Географія” та “Екологія і охорона навколишнього середовища”.

Ямелинець Т.С. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. Навчальний підручник / Ямелинець Т.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.
Dawson, L., Elbakidze, M., Yamelynets, T., Kraft van Ermel, L.E., Johansson, K., Schaffer, C. 2024. Urban greenspace for social integration: which types of greenspace do new-Swedes prefer and why? Urban Forestry & Urban Greening, 95.