Бібліотека

Перелік публікацій: Вісьтак О. І.

Шаблій О. І. Основи суспільної географії / О. І. Шаблій, О. І. Вісьтак. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання). − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.