Бібліотека

Перелік публікацій: Цись П. М.

Цись П.М. Геоморфологія УРСР. – Видавництво Львівського університету, 1962. – 227 с.

Посібник написаний на основі узагальнення числен­них літературних джерел і особистих досліджень ав­тора. В ньому висвітлюється історія формування рельєфу і подана характеристика геоморфологічних об­ластей і районів України. До роботи додається «Карта геоморфологічних районів УРСР і МРСР».
Посібник розрахований на студентів географічних факультетів університетів, а також геологів та інших спеціалістів, яким у практичній діяльності необхідне знання геоморфології УРСР.