Бібліотека

Перелік публікацій: Стойко С. М.

Історія розвитку заповідної справи та природничих досліджень / Микола Назарук, Богдана Сенчина, Степан Стойко // Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 425-441.
Заповідна справа в Україні: навчальний посібник / За заг. ред. М.Д. Гродзинського, М.П. Стеценка. – К.: Географіка, 2003. – 306 с.

У навчальному посібнику викладені науково-методологічні, правові, організаційні, управлінські та інші основи, на яких ґрунтується заповідна справа в Україні. Значна увага приділена питанням створення та проектування територій природно-заповідного фонду України, організації різних напрямів природоохоронної діяльності на територіях природно-заповідного фонду, режимам охорони, обліку природоохоронних  територій, створенню системи транскордонних природоохоронних територій та розбудові національної екомережі на основі територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Розглянута структура та зонально-регіональні особливості природно-заповідного фонду України з характеристикою заповідників і національних природних парків держави. Подано тлумачний словник основних термінів із заповідної справи.
Для студентів природничих спеціальностей вищих закладів освіти.

Стойко С., Шушняк В., Савка Г., Шубер П., Шляхта Я. Вікові дерева Львівщини: посібник з виявлення та збереження вікових дерев у лісах Карпатського регіону. – Львів: Меркатор, 2006. – 100 с.

У посібнику в науково-популярній формі розглянуто екологічні, географічні та ботанічні аспекти збереження вікових дерев у лісах Карпатського регіону України. Наведено результати інвентаризації вікових дерев на Львівщині. Висвітлено методику виявлення, обліку та заходи з охорони вікових дерев. Для лісівників, екологів, краєзнавців, студентів, школярів.