Бібліотека

Перелік публікацій: Шульц С.Л.

Шульц С. Л. Детермінанти суспільно-економічних трансформацій технологічних укладів: теоретичні та методичні аспекти. / С. Л. Шульц, О. М. Луцків // Регіональна економіка. – 2020. – №2(96). – С. 102-111.
Шульц С.Л. Розвиток домогосподарств регіонів України: прояви та наслідки соціальної ексклюзії / С.Л. Шульц, М.О. Карп’як // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб.наук.пр. – Львів, 2021. – вип. 1 (147) – С. 18-21.
Шульц С.Л.. Інституціональна інтеграція в контексті подолання ексклюзивності регулювання регіонального розвитку. / С. Л. Шульц, А. І. Мокій, Г.А Бублей. // Процеси конвергенції східноєвропейських країн з ЄС у рамках Східного партнерства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2021. – 183 с.