Бібліотека

Перелік публікацій: Шубер П. М.

Ґрунти Львівської області / за ред. С. П. Позняка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 424 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів Львівської області. Значну увагу приділено питанням раціонального використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Розглянуто питання бонітетної та вартісної оцінки ґрунтів з урахуванням сучасних методологічних і практичних підходів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів і заходів із запобігання їм та подолання негативних наслідків. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування, а також питання нормативноправового забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості. Викладено основні правила і поради для господарів, що сприятиме покращенню стану ґрунтів та підвищенню їхньої родючості.
Для науковців, спеціалістів органів державного управління і агрофірм, ґрунтокористувачів, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться станом ґрунтового покриву Львівщини та вболіває за наші ґрунти.

Стойко С., Шушняк В., Савка Г., Шубер П., Шляхта Я. Вікові дерева Львівщини: посібник з виявлення та збереження вікових дерев у лісах Карпатського регіону. – Львів: Меркатор, 2006. – 100 с.

У посібнику в науково-популярній формі розглянуто екологічні, географічні та ботанічні аспекти збереження вікових дерев у лісах Карпатського регіону України. Наведено результати інвентаризації вікових дерев на Львівщині. Висвітлено методику виявлення, обліку та заходи з охорони вікових дерев. Для лісівників, екологів, краєзнавців, студентів, школярів.

Шубер П.М. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Метеорологія і кліматологія» Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17 с.
А. Мельник, П. Шубер, В. Шушняк, Л. Костів, В. Березяк. Еколого-географічні наслідки катастрофічного паводку у липні 2008 року у верхів’ї р. Прут //Львів-Ворохта, 2009. – С. 150–155 с.

Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів-Ворохта, 2009. – С. 150–155

Мкртчян О С. Шубер П. М. Інтерполяція даних метеоспостережень кількостей опадів та інших кліматичних змінних методом регресійного кригінгу Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 42 С. 258-264.
Мкртчян О. С. Порівняльний аналіз зв’язків кліматичних характеристик з кількісними морфометричними характеристиками рельєфу та положенням у ландшафтній структурі / О. С. Мкртчян, П. М. Шубер. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40, Ч.2. – С. 91-97.
Мкртчян О. С. Регіоналізація річного режиму атмосферних опадів західної частини України методом кластерного аналізу / О. С. Мкртчян, П. М. Шубер / Фізична географія і геоморфологія. – 2008. – Вип.54. – С.187-194.
Мкртчян. О., Шубер П Інтерполяція екстремальних річних значень добових сум опадів для Західних регіонів України Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Т.3. – С. 116-118.

Міжнародна наукова конференція «Географічна наука і освіта: виклики епохи». Львів, 16-18 травня 2013 р., Т3. – с. 116 -119.

Шубер П.М. Тенденція динаміки температури повітря з середини ХХ століття і до нашого часу на прикладі міста Львова // Львів: ЛНУ імені Івана Франка 2019. 11 с.

/ Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.112-114

Мкртчян О. С., Шубер П. М. Регіоналізація річного режиму атмосферних опадів західної частини України методом кластерного аналізу // Фізична географія і геоморфологія. – 2008. – Вип. 54. – С.187-194.
Карабінюк М. М. Шубер П. М. Зміни кліматичних умов у лісистому середньогір’ї північно-східного сектору ландшафту Чорногора у 2000-2017 роках. / Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.88-93
Муха Б. П. Особливості температури повітря у фаціях терасованого днища долини ріки Прут в межах Чорногірського географічного стаціонару / Б. П., Муха , П. М Шубер , І. Г. Булавенко // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвячені 130-річчюгеографії у Львівському університеті. – Львів, 2013. – Том 2. – С. 18–21.