Бібліотека

Перелік публікацій: Щерба В. В.

Щерба В. В., Пилипович О. В. Природні пожежі в Україні, аналіз причин та наслідків. Матеріали II науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Географічні аспекти просторової організації території, суспільства та збалансованого природокористування» (м.Ужгород, 25-27 травня 2022 р). Ужгород, 2022. С. 11-14.