Бібліотека

Перелік публікацій: Семащук Р. Б.

Семащук Р. Б. Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля : монографія / Р. Б. Семащук, А. А. Кирильчук. – Львів : Простір М, 2018. – 163 с.

Висвітлено історію, проблематику та теоретико-методологічні основи досліджень ґрунтів, що перебувають на ініціальній стадії розвитку. Розглянуто специфіку ґрунтотворення на продуктах елювіогенезу щільних карбонатних порід. Проаналізовано валовий хімічний склад і термодинамічні та енергетичні показники досліджуваних об’єктів.
Розширені та доповнені теоретичні, а також методичні засади дослідження ініціального ґрунтотворення і рендзинних ґрунтів у різних геоморфогенно-фітоценотичних умовах на рівні урочища.
Для фахівців у галузі ґрунтознавства, географії ґрунтів, сільського господарства, охорони природи, земельного кадастру, наукових працівників, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.