Бібліотека

Перелік публікацій: Романів П. В.

Географічний факультет = Faculty of Geography : до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2023. 122 с.

У науково-довідковому виданні висвітлено історію географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи та видавничої діяльності факультету. Охарактеризовано структурні підрозділи факультету. Подані бібліографічні дані відомих випускників факультету.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, випускників факультету, майбутніх абітурієнтів й всіх зацікавлених.

Романів П. В. Основи туризму : навчально-методичні матеріали / П. В. Романів, І. З. Жук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 65 с.
Романів П.В. Управління інноваційним розвитком туризму : навч. посібник / П. В. Романів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 198 с.

Навчальний посібник «Управління інноваційним розвитком туризму» містить системне викладення основ інноватики як галузі знань про інновації, інноваційну діяльність, управління такою діяльністю на різних рівнях організації туристичного процесу. У посібнику вирішено завдання послідовного розуміння інвазії, дифузії інноваційних технологій у туристичній галузі, форм організації співпраці підприємств, сутність управління інноваційним розвитком туризму, його природу, поняття та класифікацію інновацій, зокрема у туристичній галузі, приклади застосування інновацій у туризмі тощо.

Для студентів спеціальності «туризм» та «готельно-ресторанна справа», фахівців-туризмологів.

Bordun O., Romaniv P., Monasryrskyy W. Tourism geography: functional structure and role in tourismology Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 2020, 29 (2), 233–242.
Романів П.В. Географо-генетичні особливості фізичного стану ґрунтів Передкарпаття / Авторефдис. канд. геогр. наук. – Львів. Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. 2007. 20 с.