Бібліотека

Перелік публікацій: Пурська І. С.

Пурська І.С. Основи економіки: навчально-методичний посібник  для студентів спеціальності 241   «Готельно-ресторанна справа». – Львів: 2017. – 93 с.
Пурська І.С. Основи економіки:навчально-методичний посібник  для студентів спеціальності 241   «Готельно-ресторанна справа». – Львів: 2017. – 93 с.
Purska I., Hrytsyshyn A. Preventive Strategic Crisis Management Measures in Tourism Business // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. C. 142-146.
Грицишин А., Пурська І., Яворський Р. Світовий досвід використання соціальних медіа в індустрії туризму. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XVІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 89-92.