Бібліотека

Перелік публікацій: Моргацький В. М.

Сучасні напрямки розвитку географії України: монографія / [за заг. редакцією проф. Лозинського Р. М.]. – Львів, 2022. – 367 с.

У монографії представлено наукові дослідження, що відображають сучасні напрямки розвитку географії України. Авторами є викладачі, аспіранти й здобувачі кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка. Публікації згруповано за розділами: історія географії та картографії, історична географія; українознавство і краєзнавство; політична географія і геополітика; урбаністика і просторове планування. Наукове видання присвячене 30-річчю кафедри географії України.

Для науковців, викладачів, учителів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями географії України.
Матеріали надруковано в авторській редакції. Автори відповідають за достовірність викладеного матеріалу, правильне цитування джерел та посилання на них.

Morhatskyi Vladyslav Study area. City Makers Lviv (Course on integrated urban development) / V. Morhatskyi, M. Terlersky // Bredenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg. – 2020. – 81 p. – PP. 4-14
Лозинський Р. М. Роль СЕМАТ у формуванні європейської системи просторового планування / Р. М. Лозинський, Г. М. Лабінська, В. М. Моргацький // Theoretical and scientific bases of development of scientific thought: abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Rome, 2021. PP. 189–194.
Моргацький В. Геополітичні проблеми українсько-білоруського прикордонного регіону // Економічна та соціальна географія/ [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] – 2016, Вип. 75. – с. 80 – 86
Моргацький В. Геополітичні тенденції Білорусі на фоні суспільної та військово-політичної кризи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія – 2017, Вип. 1-2 (66-67) – с. 155 – 159
Моргацький В. Конструктивна геостратегія України щодо держав пострадянського простору у нових геополітичних реаліях // Економічна та соціальна географія [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] – 2019, Вип. 82 – с. 34 – 49
Моргацький В. Україна і держави Центральної Азії в нових геополітичних реаліях: геоекономічний та геостратегічний аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія, – 2017, Вип. 3-4 (68-69) – с. 180 – 187
Моргацький В., Дністрянський М. Геостратегічні інтереси України в регіоні Західні Балкани у контексті нових геополітичних реалій // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №1 (Випуск 44) – 2018. – с. 51 – 64