Бібліотека

Перелік публікацій: Мельник А. В.

Новомалин у просторі і часі: краєзнавче дослідження волинського села / [М. М. Лаврук, А. В. Мельник, М. П. Манько та ін.]; за ред. М. М. Лаврук, А. В. Мельника. – Харків: Чайка, 2013. – 744 с.
Мельник А. В. Українські Карпати: Еколого-ландшафтознавче дослідження. – Львів, 1999. – 286 с.
Мельник А.В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу фізичної географії материків і океанів. 1992.
Мельник А.В. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Географічний моніторинг» // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011 – 11 с.
Мельник А.В. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Ландшафтознавство» // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 15 с.
А. Мельник, П. Шубер, В. Шушняк, Л. Костів, В. Березяк. Еколого-географічні наслідки катастрофічного паводку у липні 2008 року у верхів’ї р. Прут //Львів-Ворохта, 2009. – С. 150–155 с.

Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів-Ворохта, 2009. – С. 150–155

Зубик А. І. Економічна ситуація як чинник української міграції / А. І. Зубик, О. О. Мельник // Фінансово-економічні чинники розвитку країни та регіонів: матеріали науково-практичної конференції (7–8 червня 2019 р., м. Чернівці). – 2019. – С. 60–65.
Мельник А. В. Міждисциплінарні дослідження для ландшафтного планування територій природно-заповідного фонду на приміських землях Львова / А. В. Мельник, В. М. Шушняк, Г. С. Савка . Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2013. – Вип. 3 (71). – С. 218–226.
Мельник А. В. Природні територіальні комплекси верхів’я басейну річки Лазещина в межах Чорногори / А. В. Мельник, М. М. Карабінюк, Л. Я. Костів. Фізична географія та геоморфологія. – 2018. – Вип. №2 (90). – С. 5–24.
Мельник А. В. Чинники формування та критерії виділення високогірного ландшафтного ярусу в Чорногорі (Українські Карпати) / А. В. Мельник, М. М. Карабінюк. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – 2018. – Вип. №8. – С. 24–41.