Бібліотека

Перелік публікацій: Маслійчук О. Б.

Майкова С.В., Маслійчук О.Б., Вівчарук О.В. Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Харчові технології у закладах готельно-ресторанного господарства» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». (денна та заочна форми навчання). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 53 с.
Маслійчук О. Сучасні технології харчового виробництва : методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти для здобувачів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та 181 «Харчові технології», денної та заочної форми навчання. ЛНУ ім. Ів. Франка, 2023. – 12 с.