Бібліотека

Перелік публікацій: Манько А. М.

Мандюк Н. Л., Манько А. М. Менеджмент у туризмі : Навч. посібник / Н. Л. Мандюк, А. М. Манько. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022 – 198 с.

У навчальному посібнику “Менеджмент у туризмі” системно викладено основні поняття менеджменту і специфіки проведення управлінської діяльності в туристичній сфері. Проведено розгляд і детальну характеристику функцій менеджменту. Вирішено завдання визначення основ процесу управління, ефективного застосування інструментів і методів менеджменту на підприємствах туристичного профілю, визначено специфіку роботи туристичних підприємств в  умовах зовнішнього середовища, формування комплексу менеджменту.
Навчальний посібник розроблений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів спеціальностей туристичного і економічного спрямування та спеціалістів у сфері менеджменту.

Монастирський В.Р. Тенденції розвитку екологічного туризму у Польських Татрах та Українських Карпатах / В. Монастирський, О. Бордун, А. Манько // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Видавничий дім «Гельветика». 2021. Випуск 60. С.139-144.
Манько А., Байцар А. Українські Карпати. Ґоргани, Ґреготи, Цекоти: генезис, поширення та морфологія. Modern science: innovations and prospects. Vol. 1. 2021. pp. 180–187