Бібліотека

Перелік публікацій: Мандюк Н. Л.

Мандюк Н. Л., Манько А. М. Менеджмент у туризмі : Навч. посібник / Н. Л. Мандюк, А. М. Манько. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022 – 198 с.

У навчальному посібнику “Менеджмент у туризмі” системно викладено основні поняття менеджменту і специфіки проведення управлінської діяльності в туристичній сфері. Проведено розгляд і детальну характеристику функцій менеджменту. Вирішено завдання визначення основ процесу управління, ефективного застосування інструментів і методів менеджменту на підприємствах туристичного профілю, визначено специфіку роботи туристичних підприємств в  умовах зовнішнього середовища, формування комплексу менеджменту.
Навчальний посібник розроблений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів спеціальностей туристичного і економічного спрямування та спеціалістів у сфері менеджменту.

Мандюк Н.Л. Стратегічний маркетинг в туристичній діяльності : методичні вказівки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» ОПП «Туристична діяльність». Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2024. 18 с.