Бібліотека

Перелік публікацій: Лемега Н. М.

Лемега Надія. Процеси деградації у ґрунтах Львівської області : монографія / Надія Лемега, Володимир Гаськевич. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 480 с. – (Серія “Ґрунти України”).

У монографії вперше подано результати комплексного дослідження генетико-географічних особливостей деградації ґрунтів Львівської області, встановлено типи і види деградації ґрунтів, схарактеризовано їхню географію, проведено ґрунтово-деградаційне районування території області з виділенням відповідних таксономічних рівнів.
Також удосконалено теоретико-методичні та методологічні основи дослідження особливостей генетико-географічної деградації ґрунтів на рівні області, хронологічну періодизацію ґрунтово-деградаційних досліджень області, підходи регіональної діагностики та оцінки деградаційних процесів. Одержані результати необхідні для оптимізації сільськогосподарського та природоохоронного використання ґрунтів, комплексної екологічної оцінки ґрунтів області, вивчення динаміки деградаційних процесів з метою моніторингу ґрунтів, проведення бонітетної, грошової і ґрунтово-екологічної оцінки.
Для фахівців у галузі ґрунтознавства, сільського господарства, охорони природи, земельного кадастру, наукових працівників, аспірантів, студентів.

Теорія і практика генетичного ґрунтознавства = Theory and practice of genetic soil science : колективна монографія / за ред. З. П. Паньківа. – Львів, 2023. – 242 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів. Значну увагу приділено питанням збалансованого використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів у ґрунтах, проблеми класифікації ґрунтів України та перспективи впровадження ґрунтової інформаційної системи.
Обґрунтовано заходи подолання негативних наслідків використання ґрунтового покриву. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування.
Для науковців, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться ґрунтами та історією ґрунтознавства.