Бібліотека

Перелік публікацій: Костів Л. Я.

Костів Л. Я Фізична географія материків і океанів. Африка : навч.-метод. посібник / Л. Я. Костів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 184 с.

Розглянуто основні чинники формування природи Африки: геолого-тектонічну будову та рельєф, кліматичні умови, внутрішні води, ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ, а на їхній основі – диференціацію природи материка та регіональний огляд на рівні фізико-географічних країн й областей. Проаналізовано основні екологічні проблеми Африки, наслідки антропогенного впливу на природні ландшафти, а також впроваджувані природоохоронні заходи. Запропоновано структуру лекцій, практичних та семінарських занять, форми та зміст контролю засвоєння практичного та теоретичного матеріалу.
Для студентів географічних та природничих факультетів, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та коледжів, які викладають географію та екологію.

Костів Л. Я. Регіональна фізична географія. Євразія : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 336 с.

Розглянуто основні чинники формування природи Євразії: геолого-тектонічну будову та рельєф, кліматичні умови, внутрішні води, зональні ландшафти, а на їхній основі – диференціацію природи материка та регіональний огляд на рівні регіонів, фізико-географічних країн та областей. Зазначено основні екологічні проблеми Євразії та наслідки антропогенного впливу на природні ландшафти, а також цікаві природничо-культурні об’єкти.
Для студентів географічних та природничих факультетів, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та коледжів, які викладають географію та екологію.

Костів Л.Я. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу ««Фізична географія материків і океанів» (Океани, Африка, Австралія й Океанія, Антарктида, Південна Америка, Північна Америка) // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 33 с.
А. Мельник, П. Шубер, В. Шушняк, Л. Костів, В. Березяк. Еколого-географічні наслідки катастрофічного паводку у липні 2008 року у верхів’ї р. Прут //Львів-Ворохта, 2009. – С. 150–155 с.

Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів-Ворохта, 2009. – С. 150–155

Мельник А. В. Природні територіальні комплекси верхів’я басейну річки Лазещина в межах Чорногори / А. В. Мельник, М. М. Карабінюк, Л. Я. Костів. Фізична географія та геоморфологія. – 2018. – Вип. №2 (90). – С. 5–24.