Бібліотека

Перелік публікацій: Колтун О. В.

Колтун О. В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу “Геоморфологія міст” для студентів географічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.
Колтун О.В. Матеріали до практичних робіт з палеогеографії для студентів другого курсу географічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
Колтун О.В. Методичні матеріали до курсу “Археологічні методи у палеогеографії”для студентів географічного факультету // Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2009 – 16 с.
Колтун О.В. Методичні рекомендації до навчальних екскурсій з “Геоморфології міст”для студентів географічного факультету // Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2009 – 15 с.
Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу “Геоморфологія міст” – Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка 2008 11 с.
Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу“Антропогенна геоморфологія”для студентів географічного факультету// Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2008 – 18 с.
Колтун О. В. Вступ до геоморфології. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 80 c.

Висвітлено теоретичні проблеми геоморфології: об’єкт і предмет, термінологію і систематизацію, методи досліджень і картографування рельєфу, еволюцію земної кори та її поверхні, історію розвитку геоморфології у світі загалом та в Україні зокрема, логічну і галузеву структуру.
Для студентів-геоморфологів, географів, усіх, хто цікавиться рельєфом земної поверхні.

Колтун О. В. Антропогенні зміни рельєфу міста Хмельницького// Львівський національний університет імені Івана Франка 2002 – 6 с.
Колтун О. В. Історія формування надзаплавних терас у верхній течії Південного Бугу// Львівський національний університет імені Івана Франка 2002 – 7 с.
Колтун О. В. Структура исследований антропогенной трансформации рельефа городов: постнеклассический подход // Львовский национальный университет им. И. Франко 2004 – 2 с.
Колтун О. В. Постнекласичні особливості української геоморфології// Львівський національний університет імені Івана Франка 2005 – 8 с.
Колтун О. В. Проблеми класифікації антропогених рельєфотвірних відкладів і процесів// Львівський національний університет імені Івана Франка 2006 – 4 с.
Колтун О. В. Інтерпретація історичної інформації як основа галузевої диференціації антропогенної геоморфології// Львівський національний університет імені Івана Франка 2007 – 3 с.