Бібліотека

Перелік публікацій: Книш М. М.

Глобальні проблеми людства : навч. посібник / Мирослава Книш, Любов Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 330 с.
Книш М. Програма курсу ” Політична карта світу” для студентів географічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002
Книш М. Програма курсу ” Політична карта світу” для студентів географічного факультету – Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка 2002 – 38 с.
Книш М., Котик Л. Глобальні проблеми людства: навч. посібник. Львів: Простір-М, 2021. 130 с.

Навчальний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю знань студентів з курсу.
Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014.07 Середня освіта (географія).

М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) / М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів, 2022. -372 с. (Частина 1-2)

Навчальний посібник призначений для методичної допомоги студентам у процесі виконання практичних, самостійних, навчально-дослідницьких робіт, підготовки до
семінарських занять та іспиту з курсу “Регіональна економічна і соціальна географія світу”.
Для студентів географічних факультетів, а також усіх, хто вивчає проблеми економічної
і соціальної географії світу.

Політико-географічна глобалістика : навч. посібник / М. М. Книш, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 484 с. (Гриф МОН, Лист №1/11-17565 від 12 листопада 2012 р., ISBN 978-617-10-0041-4).
Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) : навч. посібник / М. М. Книш, О. І. Мамчур. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 368 с. + 0,32 вкл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист №1/11–13301 від 15.08.2012 р.)

Навчальний посібник призначений для методичної допомоги студентам у процесі виконання практичних, самостійних, навчально-дослідницьких робіт, підготовки до семінарських занять та іспиту з курсу “Регіональна економічна і соціальна географія світу”.
Для студентів географічних факультетів, а також усіх, хто вивчає проблеми економічної і соціальної географії світу.

Книш М. М. Суспільно-географічні навчальні посібники для вищої освіти : релевантність вимогам сучасності / М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда, Л. І. Котик. Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років − досягнення та перспективи (GTSNU). − К.: Прінт-Сервіс, 2018. − С. 320−322