Бібліотека

Перелік публікацій: Карпенко Н. І.

Карпенко Н.І. Методичні вкаівки для практичних і самостійних робіт та навчальна програма з курсу “Рельєф морських берегів для студентів географічного факультету напряму підготовки 6.040104 “Географія”. Львів, 2012.
Карпенко Н.І. Методичні рекомендації з виконання магістерських і дипломних робіт спеціальності 8.070501 і 7.070501 – географія спеціалізації геоморфологія і палеогеогрфія. Львів, 2010.
Карпенко Н.І., Кравчук Я.С., Іваник М.Б. Геоморфологічний розділ навчальної комплексної фізико-економіко-географічної практики для студентів географічного факультету спеціальності 6.040104 “Географія”. Методичні вказівки. – 2012. – 80 с.
Карпенко Н. І. Магістерський семінар для геоморфологів. Навч.-мет. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 102 с.
Карпенко Н. І. Рельєф морських берегів. Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 308 с.