Бібліотека

Перелік публікацій: Горішній П. М.

Байрак Г. Практикум з курсу «Геоморфологія». Навч-метод.посібн. для студ. геогр. ф-тів. Видання друге виправлене і доповнене/ Г. Байрак, Р. Гнатюк, П. Горішний, Я. Хомин  – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 86 с
Байрак Г. Р., Гнатюк Р. М., Горішний П. М., Хомин Я. Б. Практикум з курсу «Геоморфологія»: Навч-метод. посібн. (видання друге виправлене і доповнене). – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка 2015. – 86 с.

Подано завдання до лабораторних робіт та методичні вказівки до їх виконання, питання до контрольних робіт. Лабораторні роботи містять необхідні теоретичні відомості, ілюстровані рисунками, картами та профілями, що доповнюють текст та полегшують самостійну роботу студентів.
Для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Горішний П. М. Методичні вказівки з навчальної дисципліни “Курсова робота” для здобувачів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 103 Науки про Землю ОПП Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 32 с.
Горішний П. М. Навчальна програма, практичні і самостійні завдання з курсу «Ерозіознавство» для студентів географічного факультету. Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
Горішний П. М. Навчальна програма, практичні і самостійні завдання з курсу «Морфологічний аналіз рельєфу» для студентів географічного факультету. Львів. 2012.
Горішний П. М. Навчальна програма, практичні, самостійні і тестові завдання з курсу «Інженерна геоморфологія» для студентів географічного факультету. Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
Горішний П. Морфологічний аналіз рельєфу : навч. посібник / Павло Горішний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 120 с.

Викладено теоретичні засади морфологічного аналізу рельєфу. Розглянуто питання морфологічних класифікацій, картографування і профілювання рельєфу, морфометричних досліджень, асиметрії рельєфу, прикладного морфологічного аналізу та проблеми і перспективи морфологічних досліджень.
Для студентів географічних і природничо-географічних факультетів університетів, аспірантів, фахівців у галузі геоморфології.

Горішний П.М. Конспект лекцій з курсу “Геоморфологічне прогнозування”
Горішний П. Історія і сучасний стан досліджень морфології рельєфу/ П. Горішний //Історія української географії. – Вип.12. –­ 2005. ­– Тернопіль. – С. 75-82
Горішний П. Морфологічна складність рельєфу: підходи до вирішення проблеми / П. Горішний // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2009. – Вип. 36. – С. 90-95
Горішний П. Морфологічний аналіз верхніх і схилових субгоризонтальних поверхонь Опілля (район Перемишлян) / П. Горішний // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 99-109
Горішний П. Морфологічний аналіз рельєфу північної прикрайової частини Опілля / П. Горішний // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – Вип. 30. – 2004. – С. 87-91
Горішний П. Морфологія кар’єрних техноформ (на прикладі Львівської області) / П. Горішний // Фізична географія і геоморфологія. – 2010. – Вип. 1 (58). – С. 164-170
Горішний П. Рельєфні ситуації i планувальні структури населених пунктів Розточчя П. Горішний, М. Крет // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2013. – Вип. 41. – С. 99-108