Бібліотека

Перелік публікацій: Хомин Я. Б.

Байрак Г. Практикум з курсу «Геоморфологія». Навч-метод.посібн. для студ. геогр. ф-тів. Видання друге виправлене і доповнене/ Г. Байрак, Р. Гнатюк, П. Горішний, Я. Хомин  – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 86 с
Байрак Г. Р., Гнатюк Р. М., Горішний П. М., Хомин Я. Б. Практикум з курсу «Геоморфологія»: Навч-метод. посібн. (видання друге виправлене і доповнене). – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка 2015. – 86 с.

Подано завдання до лабораторних робіт та методичні вказівки до їх виконання, питання до контрольних робіт. Лабораторні роботи містять необхідні теоретичні відомості, ілюстровані рисунками, картами та профілями, що доповнюють текст та полегшують самостійну роботу студентів.
Для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.