Бібліотека

Перелік публікацій: Геренчук К. І.

Геренчук К.І. Природа Львівської області / кол. монографія за редакцією К. І. Геренчука. – Видавництво Львівського університету.- 1972, 152 с.

Колективна монографія є узагальненням надзвичайно широких, але розпорошених у різних виданнях відомостей про рельєф, геологію, корисні копалини, клімат, поверхневі та підземні води, рослинність, грунтовий покрив, тваринний світ і ландшафти Львівської області. Це перша монографія, в якій на сучасному науковому рівні охарактеризована природа області, описані природні райони та ландшафти, грунтовно розглядаються питання охорони природи.
Книга придасться вчителям, студентам, туристам, спеціалістам сільського господарства, працівникам проектних організацій, усім, хто цікавиться природою рідного краю.