Бібліотека

Перелік публікацій: Гамкало М. З.

Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія: Навч. посіб./ М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 300 с.

В навчальному посібнику розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Азії та Океанії: переважаючі види туризму, головні архітектурні та природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти.
Для науковців, викладачів та студентів за
напрямами: “Менеджмент організацій”, “Туризм” і “Географія”.

Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа: Навч. посібник – 2-ге вид. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 224 с.

Розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Європи: переважаючі види туризму, головні архітектурні і природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти.
Для студентів спеціальності 6050200 «Менеджмент організацій» та 6050400 «Туризм».

Quirini-Popławski Ł. Miejscowości turystyczne w dolinie Oporu w Beskidach Wschodnich do 1939 roku / Ł. Quirini-Popławski, M. Hamkało, M. Rutynskij, N. Kudła // Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi, IGiGP UJ, Kraków, 2017. – S. 255–272.
Каднічанський Д. А. Аспекти розвитку воєнного туризму в Україні в контексті російсько-української війни ХХІ століття / М. Гамкало, Д. Каднічанський // Матеріали ХVІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 7 жовтня 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 73–78.