Бібліотека

Перелік публікацій: Галянта Л. А.

Галянта Л.А. ОВД промислових підприємств як інструмент екологічної безпеки / Л.А.Галянта // Екологічна безпека держави: тези доповідей ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 22 квітня 2021 р., Національний авіаційний університет. – К. : НАУ, 2021. – С. 29-31