Бібліотека

Перелік публікацій: Борсук Ю. В.

Борсук Ю. Суспільно-географічні особливості залізничних вантажних перевезень в Україні під час війни. International scientific journal «Grail of science». 2022. № 18–19. С. 427–433.
Кузик С., Борсук Ю. Економічна ефективність використання залізничних пасажирських маршрутів Західного регіону України. Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. 2017. № 36. С. 99–105.
Кузик С., Борсук Ю. Практичне використання геологістики в транспортній галузі Західного регіону України. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018. № 52. С. 152–162.
Кузик С., Борсук Ю. Соціально-економічні передумови функціонування приміського залізничного транспорту (на прикладі Львівської області). Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2020. № 3 (82). С. 76–84.
Кузик С., Борсук Ю. Формування приміських залізничних перевезень у Західному регіоні України. Науковий економічний журнал «Інтелект XXI». 2020. № 5. С. 51–55.
Шаблій О., Борсук Ю. Геологістичні аспекти залізничних пасажирських перевезень в Україні. Часопис соціально-економічної географії. 2021. № 31. С. 37–46.
Борсук Ю. Дністер у транспортно-логістичній системі України: минуле й сьогодення. Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог: матеріали Міжнародного наукового онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (Україна, м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів, 2022. С. 147–151.
Борсук Ю. Економіко-географічна характеристика приміського залізничного транспорту в умовах збитковості (на прикладі Львівської області). Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 27 червня 2020 року. Запоріжжя, 2020. С. 34–40.
Борсук Ю. Критична інфраструктура Західного регіону України в умовах війни: суспільно-географічне дослідження. Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, екології, туризму та сфери гостинності в Україні: матеріали ХХIV-ої Всеукраїнської студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 8–9 червня 2023 року). Львів, 2023. С. 52–55.
Борсук Ю. Міграційні потоки залізничним транспортом під час воєнного стану в Україні. Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.).  Львів, 2023. Т. 1. С. 109–113.
Борсук Ю. Суспільно-географічні проблеми транспортного сполучення західноукраїнського прикордоння з країнами-сусідами Європейського Союзу в контексті розвитку міжнародного туризму. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: sur les matériaux de la IIconférence scientifique et practicue internationale, 1 octobre 2021, Paris, Républicue Française. Париж, 2021. С. 109–115.
Борсук Ю. Суспільно-географічні проблеми транспортного сполучення у зоні тяжіння великих та середніх міст (на прикладі Львівської області). Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: матеріали ХХ-ої Всеукраїнської студентської наукової конференції, м. Львів, 15–17 травня 2019 р. Львів, 2019. С. 67–71.
Борсук Ю. Суспільно-географічні чинники транспортної інфраструктури в контексті розвитку туризму під час воєнного стану в Україні. Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, 4–5 жовтня 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 31–33.
Борсук Ю. Транспортна логістика Львівської області під час воєнного стану в Україні. «Професор Ольга Заставецька – вчена, педагог, організатор географічної науки» (до 70-ої річниці від дня народження вченої): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 27 квітня 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 109–113.
Борсук Ю. Тривимірність постаті професора Шаблія у світогляді аспіранта. Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.). Львів, 2023. Т. 1. С. 68–71.
Борсук Ю., Кузик С. Суспільно-географічні особливості зимових залізничних перевезень у межах України. Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог: матеріали Міжнародного наукового онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (Україна, м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів, 2022. С. 157–162.
Борсук Ю., Пелех М., Хоминець М. Перша залізниця і євроінтеграція України (на матеріалах нарису “Сучасний Львів”). Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог: матеріали Міжнародного наукового онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (Україна, м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів, 2022. С. 151–157.
Кузик С., Борсук Ю. Епістолярна спадщина визначних осіб як документальне джерело відтворення їхніх географічних мандрівок. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матер. ХІІІ Міжнар. наук. конф., м. Львів, 27–29 вересня 2019 р. Львів, 2019. С. 294–297.
Кузик С., Борсук Ю. Значення транспорту Львова у розвитку міжнародного туризму. Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16–17 травня 2019 р., Тернопіль, 2019. С. 310–313.
Кузик С., Борсук Ю. Суспільно-географічні аспекти формування агротуристичних кластерів (на прикладі Львівської області). Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900–1985), Україна, м. Львів, 20 травня 2021 року. Львів, 2021. С. 225–239.
Кузик С., Кузик П., Борсук Ю. Актуальні тенденції розвитку міжнародного туризму. Туристичні послуги на світовому ринку як фактор розвитку міжнародного туризму: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 10 травня 2018 року. Львів, 2018. С. 324–334.