Бібліотека

Перелік публікацій: Богуцький А. Б.

Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Геологія загальна та історична. Лабораторний практикум: навч. посібник. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 138 с.
Яцишин А. М. Навчальна програма, лекційні, лабораторні та самостійні завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 1 “Основи седиментології”) для студентів географічного факультету. Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 116 с.
Яцишин А. М., Богуцький А. Б. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 2 “ Основи гідрогеології” ) для студентів географічного факультету. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 54.с
Яцишин А.М., Богуцький А.Б. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “ Основи седиментології та гідрогеології ” ( частина 2 “ Основи гідрогеології ” ) для студентів географічного факультету// Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 54 с,119 с.